Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 20.12.2023 20.24

Varhas välfärdsområdesfullmäktige godkände kundavgifterna

Nyckelord:

Välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) godkände vid sitt sista sammanträde för året ändringarna i budgeten för det innevarande året samt budgeten och ekonomiplanen för åren 2024–26. Välfärdsområdesfullmäktige godkände även investeringsplanen och gladde sig, när välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen berättade att finansministeriet har visat grönt ljus för Varhas program för produktivitet och ekonomisk effektivitet 2024–26.

Aluevaltuusto

Välfärdsområdesfullmäktige beslöt att ändra budgeten för det innevarande året så att det ställs 120,6 miljoner euro som välfärdsområdets underskott för räkenskapsperioden. Underskottet på 56,2 miljoner euro, vilket fullmäktige godkände vid sitt sammanträde i juni, visade sig att vara otillräckligt när kostnadsutvecklingen och statens finansieringsuppgifter preciserades.  

Budgeten för år 2024, vilken godkändes på onsdagen, uppvisar ett underskott på 84,7 miljoner euro, och för att uppnå resultatet har man i budgetförslaget berett sig på åtgärder som dämpar kostnadsutvecklingen till ett belopp av 50 miljoner euro. I enlighet med skyldigheten att täcka underskottet har planerna för åren 2025 och 2026 gjorts upp så att de uppvisar överskott som uppgår sammanlagt till ett belopp av 206 miljoner euro. 

Det beslöts att det skapas noggrannare beskrivningar, åtgärder samt indikatorer för välfärdsområdets spetsprojekt nästa år och de förs till fullmäktige för godkännande i februari 2024. Som ekonomidirektörens dragningsrätt för år 2024 beslöts 104 miljoner euro när det gäller långfristiga lån. 

Investeringar sätts i gång 

Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen berättade en färsk nyhet för fullmäktige: finansministeriet har visat grönt ljus för Varhas program för produktivitet och ekonomisk effektivitet 2024–26. Beskedet som fåtts betyder att fullmakten att uppta lån fås och att investeringarna som behövs i högsta grad sätts i gång.  

Varhas fastighetsdirektör Timo Seppälä berättar att det nya byggprojektet nästa år är tillbyggnaden vid T-sjukhuset, vars byggande påbörjas i januari, och avsikten är att projektet byggs färdigt i början av våren 2027. 

- Den första fasen av psykiatriska sjukhuset byggs färdig i augusti och avsikten är den andra fasen förs till fullmäktige före hösten, och även förnyelseprojektet för Salo sjukhus är i gång, berättar Seppälä. 

Välfärdsområdesstyrelsen godkände investeringsplanen för åren 2025-28, vars storlek uppgår till 229,1 miljoner euro. Apparatur- och inventarieupphandlingarna som ingår i investeringsplanen uppgår sammanlagt till 50,9 miljoner euro.  

De centralaste objekten som ingår i planen är en nybyggnad som ersätter Gertruds och Mäntyrinne äldreboenden samt andra delen av IoT-Campus i Salo. I den godkända planen ingår projekten att ersätta hälsostationerna i Åbo centrum och Kråkkärret samt i planen för räddningsväsendet föreslagna tillbyggnaden vid och totalrenoveringen av Jaani brandstation. 

Investeringsplanen tillställs de styrande ministerierna senast 31.12.2023 för förhandsförfarande för godkännande. Programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet och dess lyckade verkställande påverkar även, huruvida investeringsplanen för åren 2025-2028 är acceptabel vid ministerierna 

Indexhöjning av kundavgifterna 

Maximibeloppen av kundavgifterna inom social- och hälsovården förhöjs med 10 procent från och med 1.1.2024 i enlighet med statsrådets förordning. Höjningen som förordningen möjliggör grundar sig på folkpensionsindexet som har stigit från år 2021 till år 2023 med cirka 10 procent. 

En tabell över nästa års kundavgifter finns i filen som finns som bilaga till detta meddelande.  

Det görs inga förhöjningar i kundavgiften för kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, klubbverksamhet för äldre personer med funktionsnedsättning och sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättning och inte heller i självriskandelarna i färdtjänster.  

Avkastningarna från kundavgifter i social- och hälsovården kommer i Egentliga Finland enligt de prelimära beräkningarna att vara 150 miljoner euro år 2024. 

Projektplan för Kaskisbackens vårdcentral godkändes 

Välfärdsområdesfullmäktige godkände projektplanen som gäller Kaskisbackens vårdcentral och avtalshelheten som hänför sig till den. Avtalshelheten innefattar projektavtalet med bilagor om fastigheten för Åbolands sjukhus med byggnaderna, den operativa planen samt lokalprogrammet. Även hyresavtalet med bilagor, föravtalet om köpet av fastigheten och bilagorna till köpebrevet för fastigheten blev godkända.  

Fastighetsbolaget vid namn Kaskia FAb KOy, vilket Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr helt äger, äger granntomten bredvid fastigheten för Åbolands sjukhus. Kaskia planerar att genomföra ett eget projekt för nybyggnad på tomten. Avsikten är att placera tryggt boende och organisationsverksamhet som riktats till seniorer i nybyggnaden.

I fastighetsstrategin som godkändes år 2021 beslöt man att avstå från användningen av Åbolands sjukhus före år 2025 eftersom den gamla byggnadsstommen för sjukhuset inte lämpar sig för användning för krävande specialiserad sjukvård ens som totalrenoverad.

På Varhas initiativ förde man under våren 2023 förhandlingar med Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr och Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse sr för att genomföra totalrenoveringen och tillbyggandet av Åbolands sjukhus samtidigt som stiftelsens nybyggnadsprojekt. Efter totalrenoveringen och tillbyggandet placeras Kaskisbackens tvåspråkiga vårdcentral i byggnaden som tidigare har fungerat som sjukhusbyggnad för Åboland sjukhus. 

Det beslöts om övriga ärenden, vilka inte nämns i detta meddelande, enligt föredragningslistan.