Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 24.3.2023 10.12

Varhan maksatuksissa esiintyneet viiveet halutaan ratkaista nopeasti

Avainsanat:
Maksatusviiveet

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on todettu talven ja kevään aikana maksatusviiveitä Varhan ja hyvinvointipalveluja Varhalle tuottavien yritysten välillä. Esiin tulleisiin ongelmiin suhtaudutaan vakavasti ja ne pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti.

Varhan lähettämien maksujen viivästyminen on aiheuttanut osalle alueen palveluntuottajista ylimääräistä vaivaa ja taloudellisia ongelmia. Syntynyt tilanne halutaan normalisoida nopeasti, jotta alueen yrittäjät voivat keskittyä omaan palvelutoimintaansa. Hyvinvointialueella on tuhansia palveluntarjoajia, joten urakka on suuri.

- Varhan laajuisen organisaation toimintojen ja käytäntöjen harmonisoiminen ja sen sisällä toimivien lukuisten eri järjestelmien yhteensovittaminen on perusteellisesta valmistautumisesta huolimatta osoittautunut haastavaksi tehtäväksi, toteaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikainen.

Syntyneen tilanteen ratkomiseksi on panostettu Varhan organisaation kaikilla tasoilla.

- Olemme pahoillamme syntyneestä tilanteesta ja tehneet valtavasti töitä sen eteen, että ylimenokausi organisaatiomuutoksen yhteydessä jäisi mahdollisimman lyhyeksi, painottaa Varhan talousjohtaja Arja Pesonen.

- Valitettavasti, kun 34 eri organisaatiota yhdistyy, ongelmakohtia syntyy vääjäämättä. Haluamme selvittää ongelmat mahdollisimman nopeasti, Pesonen jatkaa.

Tällä hetkellä pääosa maksatusviiveistä on alle viikon mittaisia, mutta on myös tapauksia, joissa viive on useamman viikon mittainen.

Tilanne paranee kuitenkin koko ajan kaikissa ketjun osissa: laskujen sisällössä on yhä vähemmän puutteita ja taloushallinnon laskun kiertoprosessi on nopeutunut oikeiden laskumerkintöjen ansiosta.

Myös laskujen hyväksyjät ja tarkastajat eri puolilla organisaatiota tuntevat nyt roolinsa paremmin, joka nopeuttaa laskujen reitittämistä oikeille henkilöille.

Syntynyt tilanne on kaikin puolin vaativa, mutta kyseessä on mittava kokonaisuus: vaikka ongelmia on esiintynyt, samaan aikaan Varhassa on vuoden alusta lähtien käsitelty ja maksettu yli 44 000 laskua.

Asiakaslaskutuksen ongelmat vähentyneet selvästi

Varhan asiakaslaskutuksessa esiintyi ongelmia aiemmin talvella, jolloin syynä viivästymisiin olivat ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen liittyvät tekniset ongelmat.

Laskutusjärjestelmän käyttöönotto on edistynyt kevään aikana ripeästi ja kaikki laskutusjärjestelmät ovat tuotannossa. Koko laskutusjärjestelmä ei ole vielä ajan tasalla, mutta lähtevät volyymit ovat kasvussa. Tavoitteena on, että volyymejä voidaan kasvattaa edelleen eikä uusia murheita ilmene.

Mikäli asiakaslaskutuksen tilanne herättää kysyttävää, voivat asiakkaat olla laskuihin liittyvissä asioissa yhteydessä p. 02 313 1141, ma-to klo 9–11.

Lisätiedot Varhan asiakasmaksuista: varha.fi/asiakasmaksut