Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 24.3.2023 10.24

Dröjsmål som har förekommit i Varhas utbetalningar ska lösas så snart som möjligt

Nyckelord:
Maksatusviiveet

I Egentliga Finlands välfärdsområde har man konstaterat under vintern och våren att det finns dröjsmål i utbetalningar mellan Varha och företag som producerar välfärdstjänster för Varha. Man förhåller sig allvarligt till de framkomna problemen och man strävar efter att lösa dem så snabbt som möjligt.

Att betalningar som Varha har skickat har blivit försenade, har orsakat för en del av serviceproducenterna på området extra besvär och ekonomiska problem. Den situation som har uppstått vill man normalisera snabbt så att företagare på området kan koncentrera sig på sin egen serviceverksamhet. Välfärdsområdet har tusentals tjänsteleverantörer så uppgiften är stor.

- Harmoniseringen av funktioner och praxis i en så omfattande organisation som Varha och samordningen av ett stort antal olika system som fungerar inom den har trots de grundliga förberedelserna visat sig vara en utmanande uppgift, konstaterar välfärdsområdesdirektör för Egentliga Finlands välfärdsområde Tarmo Martikainen.

För att lösa den situation som har uppstått har man satsat på alla nivåer inom Varhas organisation.

- Vi beklagar den situation som har uppstått och vi har arbetat hårt för att övergångsperioden skulle vara en så kort tid som möjligt, betonar ekonomidirektör för Varha Arja Pesonen.

- Tyvärr när 34 organisationer förenar, uppstår det ofrånkomligen en del problem. Vi vill lösa problemen så snabbt som möjligt, fortsätter Pesonen.

För närvarande är största delen av dröjsmålen i utbetalningarna kortare än en vecka, men det finns även fall, där dröjsmålet är flera veckor.

Situationen förbättras dock hela tiden i alla delar i kedjan: det finns allt mindre brister i fakturornas innehåll och fakturans cirkulationsprocess i ekonomiförvaltningen har blivit snabbare tack vare de rätta markeringarna på fakturorna.

Även de som godkänner fakturor och de som granskar fakturor på olika håll i organisationen känner nu till sin roll, vilket snabbar upp att fakturorna riktas till de rätta personerna.

Den situation som har uppstått är i alla avseenden utmanande, men det är fråga om en omfattande helhet: även om det har förekommit problem, har man samtidigt behandlat och betalt över 44 000 fakturor i Varha sedan början av året.

Problem i kundfakturering har minskat betydligt

Det förekom problem i Varhas kundfakturering tidigare under vintern, då orsaken till dröjsmålen var tekniska problem som hänför sig till sammanfogandet av kund- och patientdatasystem.

Införandet av faktureringssystemet har framskridit snabbt under våren och alla faktureringssystem är i produktion. Hela faktureringssystemet är inte uppdaterat ännu, men de avgående volymerna håller på att öka. Målsättningen är att volymen kan utökas vidare och att det inte framkommer nya bekymmer.

Ifall situationen i kundfaktureringen väcker frågor, kan kunderna ta kontakt i ärenden som hänför sig till fakturor tel. 02 313 1141, mån-tors kl. 9–11.

Mera information om kundavgifter i Varha