Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 11.4.2024 11.37

Varhan organisoituminen jatkuu: tavoitteena palvella asiakkaita entistä tehokkaammin

Avainsanat:

Varhan laajuinen organisaatio elää ja kehittyy kaiken aikaa. Hyvinvointialueuudistuksen päätavoitteina on taata yhdenvertaiset palvelut, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Onnistuakseen näissä tavoitteissa Varhan tulee organisoitua uudelleen palvellakseen asiakkaitaan entistä tehokkaammin.

Valkoinen lippu lipputangossa. Lipussa on logo, jossa lukee ”Varha. Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Egentliga-Finlands välfärdsområde”. Taivas taustalla on kirkkaan sininen.

- Olemme siirtyneet alun muutosvaiheesta uudistumiseen. Varhan kokoisessa organisaatiossa on käynnissä samanaikaisesti useita uudistuksia. Palvelujemme yhtenäistämisen tarve on suuri ja haluamme vauhdittaa kehitystämme myös organisoitumalla onnistumaan tavoitteissamme, sanoo hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen.  

Nykyinen organisaatio muodostettiin osittain väliaikaiseksi Varhan aloittaessa vuoden 2023 alussa. Työ uudelleenorganisoitumiseksi on käynnissä, ja sen aikataulusuunnitelmaa käsitellään Varhan yhteistyötoimikunnassa 17. huhtikuuta.

Uuden organisaation on suunniteltu tulevan voimaan vuoden 2025 alusta. Muutosten valmistelu ja toimeenpano yli 23 000 työntekijän organisaatiossa ja esimerkiksi tuhansille kustannuspaikoille vievät aikaa. Suurimmat muutokset ajoitetaan vuodenvaihteessa talousarvio- ja tilikauden sekä erilaisten IT-järjestelmämuutosten vuoksi.

Eri tulosalueilla on omat painotuksensa

Muutostarpeita on tässä vaiheessa Tyks-sairaalapalveluiden, Sote-palveluiden sekä ikääntyneiden tulosalueiden organisoitumisessa. 

- Haluamme vastata suunnitelmissa olevilla muutoksilla myös syksyn 2023 henkilöstökyselyn palautteeseen. Tarkoituksena on keventää johtamisrakenteita, madaltaa organisaatiota sekä selkeyttää vastuurakenteita, kertoo Martikainen. 

Tyks-sairaalapalveluissa tavoitellaan muun muassa entistä parempaa resurssien hyödyntämistä. Sote-palveluissa lasten, nuorten ja perheiden tulosryhmän perustamisen vuoksi on tarpeen tarkastella myös muiden tulosryhmien rakennetta palvelujen sujuvoittamiseksi. Ikääntyneiden palveluissa tavoitteena on siirtyä palvelulähtöisiin palvelualueisiin. Lähijohtamista tuetaan Varhassa kautta linjan.

Suunnitelluilla uudistuksilla on todennäköisesti vaikutuksia osaan virka- ja työsuhteista. Muutokset edellyttävät muun muassa uusien virkojen perustamista ja vanhojen lakkautuksia.

Tulosalueemme Varhassa ovat suuria ja toimivat monelta osin hyvin itsenäisesti. Muutosta edistetään yhteistoiminnassa kunkin tulosalueen omissa yhteistoimintaelimissä ja lisäksi asiaa käsitellään tulosalueiden omissa lautakunnissa.

Uusista organisaatioista on tarkoitus päättää alkukesästä, muutoksista riippuen osin aluehallituksessa ja osin hyvinvointialuejohtajan päätöksellä.

Muutos ei suoraan kosketa konserni- ja järjestämisen palveluita eikä Pelastuspalveluita, jotka organisoituivat osin uudelleen jo talven 2023-24 aikana. Aluehallituksen talvella 2024 tekemän päätöksen mukaisesti osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa tarkastellaan kuitenkin kaikkien tulosalueiden johtamisjärjestelmää. Tämän vuoden aikana selvitetään lisäksi Varhan johdon palkkatasot.

Talouden sopeuttamispaineet kasvussa

Varhan taloustilanteen ennakoidaan kehittyvän valitettavan epäsuotuisasti. Kansallisesta ohjauksesta tuleville säästöpaineille ei myöskään näy loppua. Kesäkuussa aluehallitus päättää talouskehityksen sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman perusteella vuoden 2025 talousraamista.

Käytännössä mahdolliset yhteistoimintaneuvottelut tuotannollis-taloudellisista syistä tehtäviin muutoksiin aloitetaan aikaisintaan elokuussa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisista on edelleen vaikea henkilöstöpula, ja Varhan niihin tehtäviin tarvitaan myös jatkossa lisää ammattilaisia.