Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 8.11.2023 12.16

Varhan palvelustrategia luo edellytykset asiakaspalveluiden kehittämiselle

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategia määrittelee alueen sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää strategiasta kokouksessaan 15.11.2023.

Hymyilevät sormenpäät

Palvelustrategiassa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikutukset. Se on osa koko hyvinvointialueen strategiaa.

- Palvelustrategia luo perustan Varhan palveluiden edelleen kehittämiselle. Pyrimme uudistamaan asiakkaan koko palvelukokonaisuuden, johon kuuluu useita laajoja osakokonaisuuksia. Näitä ovat muun muassa asiakaspalveluiden kehittäminen, digitaaliset ja liikkuvat palvelut sekä tietojärjestelmien uudistaminen, toteaa hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen.

Kun palvelustrategia on aluevaltuustossa hyväksytty, jatkuu kokonaisuudistuksen suunnittelu. Siinä tarkastellaan lähemmin palvelurakenteen kehittämistä ja palvelujen yhteensovittamista, palveluverkon uudistamista ja palvelujen tuottajien valintaa. Ensi vuonna vaiheittain tehtävät palveluverkkoa koskevat linjaukset ovat osa kokonaisuudistusta.

Palvelulupaus asiakkaille: Sinun hyvinvointisi on meille tärkeää

Palvelustrategiassa on määritelty palvelulupaus, jonka halutaan ohjaavan työtä Varhassa.   

Varhan palvelulupaus on:

  • Hyvinvointisi on meille tärkeää. Tuemme sinua huolehtiessasi omasta hyvinvoinnistasi.
  • Tarjoamme laadukasta hoitoa, palvelua ja arjen turvallisuutta.
  • Osaavat ammattilaisemme varmistavat hyvän palvelun. Yliopistollisuus tutkitun tiedon hyödyntäminen ja asiakaslähtöisyys ovat toimintamme vaikuttavuuden perusta.
  • Kohtaamme sinut ystävällisesti ja mutkattomasti.Tarjoamme palvelut suomeksi ja ruotsiksi.
  • Saat meihin yhteyden sujuvasti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.
  • Tarjoamme palveluja eri tavoin – myös digitaalisina ja liikkuvina.
  • Turvaamme palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden. Voit vaikuttaa palvelujemme jatkuvaan kehittämiseen. Arvioimme palvelulupausten toteutumista säännöllisesti.

Palvelustrategia tarkastelee erityisesti viittä palvelukokonaisuutta ja niihin liittyviä palvelulupauksia: 1. Sosiaali- ja terveyskeskuspalveluja, 2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluja, 3. Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja, 4. Iäkkäiden kotiin annettavia palveluja, ympärivuorokautista ja yhteisöllistä asumista sekä 5. Perustason sairaalapalveluja.

Näille kaikille on määritelty tavoitteet sekä linjattu palvelurakennetta, -valikoimaa ja yhteensovittamista sekä palvelun tuottajan valinnan ja palveluverkon muodostamisen periaatteita.

Palvelustrategia käynyt läpi laajan kierroksen eri sidosryhmissä

Palvelustrategia on ollut kahdesti lausuntokierroksella laajasti eri tahoilla. Varhan alueen kunnat ovat käsitelleet lausunnot kunnanhallituksien kokouksissa viimeksi syksyn 2023 aikana. 

Keväällä 2023 järjestettiin kahdeksan strategiatyön työpajaa ja neljä alueellista kuulemistilaisuutta, jonne kutsuttiin kuntapäättäjiä ja sidosryhmien edustajia (järjestöt, yritykset).

Lisäksi 35 yritystä ja järjestöä ovat antaneet lausuntonsa strategian valmistelun eri vaiheissa (mm. Varsinais-Suomen yrittäjät sekä Turun kauppakamari). Varhan omista toimielimistä lausuntonsa ovat jättäneet kaikki palvelulautakunnat ja vaikuttamistoimielimet.

Varha järjesti myös kaksi kaikille avointa, palvelustrategian laadintaan liittyvää kyselyä asukkaille. Vastauksia saapui syksyllä lähes kuusi tuhatta ja kevään kyselyyn yli 5200.

Tiedote asukaskyselyn tuloksista 24.10.2023