Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 3.10.2023 08.21

Varhan sähköisen perhevalmennuksen kolme ensimmäistä kokonaisuutta on julkaistu – omaehtoinen vaihtoehto fyysisille valmennuksille

Avainsanat:

Sähköisestä perhevalmennuksesta on nyt julkaistu kolme ensimmäistä kokonaisuutta. Valmennuskokonaisuus täydentyy syksyn aikana ja valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Sähköiset valmennukset tarjoavat perheiden toivoman vaihtoehdon fyysisten valmennusten rinnalle.

Vanhemman käsien välissä pienen vauvan jalat, jalkapohjat ja varpaat näkyvät

Sähköinen perhevalmennus on tarkoitettu koko Varhan alueen perhekeskusten asiakkaiden ja henkilöstön käyttöön. Valtioneuvoston asetuksessa perheneuvolatoiminnasta määritellään, että ensimmäistä lastaan odottavan perheen molemmille vanhemmille on järjestettävä moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa.

Pandemian aikana ja sen jälkeen neuvoloiden asiakkailta alkoi kuitenkin tulla toiveita myös itselle sopivana aikana koneelta katsottavista perhevalmennuksista.

– Muutenkin oli tarve laajentaa ja päivittää valmennusta yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin, kertoo perhekeskuspalvelujen päällikkö Tytti Lääperi.

– Hyöty sähköisissä valmennuksissa on myös se, että niitä voi katsoa osio osiolta ja valita itselle hyödyllisimmät osiot. Vertaistukea pyritään järjestämään jatkossa myös erilaisten vanhemmuusryhmien, kohtaamispaikkojen ja vastaavien kautta.

Sähköinen valmennuskokonaisuus ei sulje pois mitään, kuten tuttuja fyysisiä valmennuksia, vaan sähköiset valmennukset ovat asiakkaille yksi vaihtoehto. Erikoissairaanhoidossa synnytysvalmennus tapahtuu fyysisenä tutustumiskäyntinä synnytyssairaalaan.

– Perheet ovat moninaistuneet ja perhevalmennuskokonaisuudenkin on elettävä ajassa. Perhekeskus keskittyy valmennuksessa raskautta edeltävään aikaan, raskausaikaan ja lapsen syntymän jälkeiseen aikaan. Erikoissairaanhoito vastaa varsinaisesta synnytysohjauksesta. Kun valmennuksen on katsonut, heränneisiin kysymyksiin voi palata omalla yksilökäynnillä neuvolaan, Lääperi sanoo.

Monipuoliset, validoituun tietoon pohjautuvat ohjeistukset

Ensimmäiset kolme kokonaisuutta sisältävät seuraavat videoklipit:

  • Synnytykseen valmistautuminen kotona
  • Hieronta  
  • Tukihenkilön rooli 
  • Synnytyspelko 
  • Vanhemmuuden rakentuminen
  • Vuorovaikutus vauvan kanssa 
  • Imetyssuositukset ja imetyksen hyödyt 
  • Imetysmatka ja ensi-imetys 
  • Hyvä imuote ja imetysasennot 
  • Riittääkö maito? Imetyksen mahdolliset haasteet 

– Ensimmäisiä valmistuneita kokonaisuuksia ovat olleet tekemässä neuvolan terveydenhoitaja ja kätilö Jenni Heikkilä, terveydenhoitaja ja imetyskouluttaja Salla-Maria Puro ja neuvolapsykologi Kati Rinne Varhasta. Videoiden otsakkeet ja ryhmittelyt saattavat vielä hiukan elää, mutta näillä nyt tässä vaiheessa mennään, kertoo projektipäällikkö Taru Elo Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta.

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen ja Varhan perhekeskusten yhteistyönä marraskuun loppuun mennessä valmistuvaa koko valmennuskokonaisuutta on Tytti Lääperin ja Taru Elon johdolla ollut suunnittelemassa ja työstämässä laaja moniammatillinen asiantuntijajoukko: neuvolan terveydenhoitajat ja lääkäri, seksuaaliterapeutti, neuvolapsykologi ja fysioterapeutti sekä liikuntapalvelut, ravitsemusterapia ja suun terveydenhuolto.

---

Fakta: Valtioneuvoston asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa.

Asetuksessa määritellään, että ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle on järjestettävä moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa.
Lasta odottavan perheen terveysneuvontaa on tarjottava molemmille vanhemmille. Sen tulee antaa tietoa raskausajasta ja siihen liittyvistä riskeistä, synnytyksestä ja lapsen hoidosta sekä odotusaikaan ja synnytykseen mahdollisesti liittyvistä mielenterveyden muutoksista. Neuvonnan on tuettava lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta sekä äidin voimavaroja imettää.

Varhan sähköinen perhevalmennus | Varha