Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 3.10.2023 09.32

De tre första helheterna av online-familjecoachning har publicerats på Varhas onlinetjänst

Nyckelord:

De tre första helheterna av online-familjecoachning har nu publicerats. Coachningshelheten kompletteras under hösten och färdigställs före utgången av november. Coachningen erbjuder det alternativ till fysisk coachning som familjerna önskat.

Vanhemman käsien välissä pienen vauvan jalat, jalkapohjat ja varpaat näkyvät

Online-familjecoachning är avsedd att användas av kunder och personal vid familjecentralerna i hela Varha-området. I statsrådets förordning om familjerådgivningsverksamhet fastställs att för båda föräldrarna i en familj som väntar sitt första barn ska erbjudas multiprofessionell familjecoachning, inklusive föräldragruppsverksamhet.

Men under och efter pandemin började klienterna på rådgivningsbyråerna också ge önskemål om familjecoachning som kan ses via dator vid en lämplig tidpunkt.

– Det var annars också nödvändigt att utvidga och uppdatera coachningen tillsammans med den specialiserade sjukvården för att undvika överlappningar, säger Tytti Lääperi chef för familjecenter-tjänster.

– En annan fördel med online-coachningen är att man kan titta på den avsnitt för avsnitt och välja det som är mest användbart för en själv. I fortsättningen försöker man ordna kamratstöd också via olika föräldragrupper, mötesplatser och liknande.

Online-coachning utesluter inte något, såsom bekanta fysiska coachningar, utan online-coachning är ett alternativ för klienterna. Inom den specialiserade sjukvården sker förlossningscoachning som ett fysiskt besök på förlossningssjukhuset.

– Familjerna har blivit mer mångskiftande och familjens coachning-helhet måste hänga med i tiden. Familjecentret fokuserar på förberedelser före graviditeten, graviditetstiden och tiden efter förlossningen. Den specialiserade sjukvården ansvarar för den egentliga förlossningshandledningen. När man har tittat på coachningen kan man återkomma med eventuella frågor som har uppstått vid sitt eget individuella besök på rådgivningen", säger Lääperi.

Mångsidiga anvisningar baserade på validerad fakta

De första tre helheterna består av följande videoklipp:

  • Hemmaförberedelser för förlossningen
  • Massage  
  • Stödpersonens roll 
  • Förlossningsrädsla 
  • Hur föräldraskap uppbyggs 
  • Interaktion med babyn 
  • Amningsrekommendationer och nyttan av amning 
  • Amningsresan och första amningen 
  • Bra sug- och amningsställningar 
  • Räcker mjölken? Potentiella utmaningar med amning 

– De första färdiga enheterna har förberetts av Jenni Heikkilä, barnmorska och hälsovårdare vid rådgivningsbyrån, Salla-Maria Puro, hälsovårdare och amningsinstruktör och Kati Rinne, rådgivningspsykolog vid Varha. Rubrikerna och grupperingarna av videorna kan fortfarande leva lite, men det är här vi är i detta skede, berättar projektchef Taru Elo från Egentliga Finlands framtidens social- och hälsocentral
-projekt.

Hela coachningshelheten, som blir klar i slutet av november som ett samarbete mellan Egentliga Finlands framtidens social- och hälsocentral-projekt och Varha familjecenter, har planerats och utvecklats av ett stort multiprofessionellt expertteam under ledning av Tytti Lääperi och Taru Elo  rådgivningens hälsovårdare och en läkare, en sexualterapeut, en rådgivningspsykolog och en fysioterapeut samt idrottstjänster, näringsterapi och munhälsovård.

---

Fakta: Syftet med statsrådets förordning om rådgivning inom barnrådgivningen, skol- och studerande-hälsovården samt den förebyggande mun- och tandvården för barn och unga är att säkerställa att hälsorådgivning och hälsokontroll för gravida kvinnor och familjer, barn under skolåldern, elever och deras familjer samt studerande är planerade, enhetliga och svarar mot individernas och befolkningens behov inom den kommunala hälso- och sjukvården.

I statsrådets förordning om familjerådgivningsverksamhet fastställs, att för båda föräldrarna i en familj som väntar sitt första barn ska erbjudas multiprofessionell familjecoachning, inklusive föräldragruppsverksamhet.
Hälsorådgivning för familjer som väntar barn ska erbjudas båda föräldrarna. Den bör innehålla information om graviditetstiden och dess risker, förlossningen och vården av barnet samt eventuella förändringar i den psykiska hälsan i samband med väntetiden och förlossningen . Rådgivningen ska stödja tidig interaktion mellan barnet och föräldern samt mammans resurser att amma.