Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 8.11.2022 13.11

Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 8.11.2022

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 8.11.2022.

Ajankohtaiskeskustelussa keskityttiin erityisesti tarkastelemaan vuodenvaihteen muutokseen liittyviä riskejä. Hallitukselle raportoidaan riskeistä viikoittain. Tällä hetkellä suurimpia keskeneräisiä asioita ovat erilaisten asiakasmaksujen ja -etuuksien prosessit.

Hyvinvointialueen valvontakeskukseen perustettiin 28 valvontakoordinaattorin virkaa. Virat täytetään pääsääntöisesti sisäisesti hyvinvointialueen liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä. Hyvinvointialueen lakisääteinen valvontavastuu laajenee huomattavasti kuntien nykyisestä vastuusta. Jatkossa valvonnan piiriin kuuluvat julkinen sekä yksityinen palvelutuotanto. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valvontakeskuksen toiminnan tulee alkaa heti hyvinvointialueen aloittaessa eli vuoden 2023 alusta. Aluehallitukselle raportoidaan valvonnan riittävyydestä kesäkuussa 2023.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätökset

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen valmistelemat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Lue lisää ensihoidon palvelutasopäätöksestä.

Aluevaltuustolle esitetään pelastustoimen palvelutasopäätökseksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 12.11.2020 päättämää palvelutasopäätöstä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu aloitetaan viipymättä lain määrittelemä siirtymäaika huomioiden. Lue pelastustoimen palvelutasopäätöksestä.

Aluehallitus käsitteli myös pelastuspalveluiden asiakasmaksuja 1.1.2023 alkaen. Maksuista päättää aluevaltuusto. Valtuustolle esitettävät maksut, muun muassa palotarkastusmaksut liitteessä Pelastustoimen asiakasmaksut 1.1.2023.

Aluehallitus käsitteli omaishoidon tuen myöntämisperusteita ja hoitopalkkioita 1.1.2023 lukien

Omaishoidon tukiluokat hyväksyttiin esityksen mukaisesti, lue lisää omaishoidon tuesta.

Omaishoidon tuen tavoitteena Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on tukea ja mahdollistaa hoiva kotona sekä ehkäistä tarvetta siirtyä kodin ulkopuolelle säännöllisen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Elokuussa 2022 Varsinais-Suomessa oli noin 3600 omaishoidettavaa. Heistä 2/3 on yli 65-vuotiaita ja alle 1/5 on alle 18-vuotiaita.

Omaishoidontukea kehitetään vuonna 2023 edelleen niin, että mahdolliset muutokset voidaan huomioida vuoden 2024 talouden ja toiminnan suunnittelussa. Aluehallitus täydensi esitystä niin, että omaishoidon palkkiotasoja ja omaishoitajille tarjottavia muita tukitoimia arvioidaan suhteessa omaishoidon vetovoimaan. Lisäksi aluehallitus edellyttää järjestämisjaoston seuraavan omaishoidon tukiin varatun määrärahan käyttöä ja riittävyyttä.

Lue lisää: Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioluokat 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Aluehallitus korjasi liitettä 1 niin, että omaishoitajana voivat toimia lapsen molemmat vanhemmat.

Aluehallitus käsitteli sosiaalipalvelujen palvelukuvauksia

Palvelujen myöntämisen kriteerit ja myöntämisperusteet hyväksyttiin esityksen mukaisesti:

  1. Sosiaalipalvelujen palvelukuvaukset ja myöntämisen perusteet
  2. Taulukko sosiaalipalveluiden palvelukuvaukset ja kriteerit
  3. Taulukko vammaispalveluiden kuvaukset ja kriteerit
  4. Ikääntyneiden palveluiden palvelukuvaukset ja myöntämisperusteet.

Tähän liittyen aluehallitus edellytti, että ikääntyneiden palveluiden yhteisöllisestä asumisesta tuodaan 13.12.2022 mennessä tarkentava selvitys.

Aluehallitus perusti yhteensä viisi esitettyä virkaa. Vaativien vammaispalvelujen virka tuodaan uudelleen käsittelyyn.

Aluehallitus käsitteli lisäksi kuntien täydentämiä selvityksiä hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista.

Sijaisrekrytoinnit päätettiin hankkia Sarastia Rekry Oy:ltä.

Aluehallituksen esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa: Esityslistahaku (tweb.fi).

Hallituksen seuraava kokous on 15.11.2022, ja kokouksen esityslista julkaistaan em. verkkopalvelussa. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa allekirjoittamisen jälkeen.