Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 12.4.2023 12.22

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 12.4.2023

Avainsanat:

Aluehallitus tarkasti ja täydensi keskiviikkona pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan viime marraskuussa tehtyä asiakasmaksupäätöksiä.

Varha aluehallitus

Aluevaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella käytettävät asiakasmaksut marraskuun 23. päivän kokouksessaan 2022. Alkuvuoden aikana on tullut esille tarve tarkistaa tiettyjä, jo hyväksyttyjä asiakasmaksuja ja päättää marraskuun päätöksestä puuttuneista asiakasmaksuista.  

Päivityksiä tehtiin vammaispalveluiden asiakasmaksuihin esimerkiksi määrittämällä raaka-ainemaksujen suuruus, jos palvelussa oleva asiakas osallistuu ruuan valmistamiseen. Myös alle 16-vuotiaiden ylläpitohoidon maksujen määrittelyä täsmennettiin. Ylläpitomaksun määräytymisperusteita haluttiin saadun asiakaspalautteen perusteella jakaa konkreettisiin osiin. Jatkossa esimerkiksi pyykkihuolto ja saunamaksu määrittyvät asiakkaan todellisen käytön mukaan.

Myös perusterveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistettiin. Säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon asiakkailta ei jatkossa peritä 12,20 euron käyntimaksua kotikuntoutuksen terapeuttien ja hoitajien kotikäynneistä. Asiakasmaksun poistamisella varmistetaan, että iäkkäät asiakkaat ottavat vastaan kotikuntoutuksen palvelua. Poliklinikkamaksu tarkennettiin perittäväksi myös osastojen jälkipoliklinikkakäynneiltä sekä palliatiivisen poliklinikan käynneiltä.

Ikääntyneiden palvelumaksujen osalta päivitettiin sekä täsmennettiin erilaisista digitaalisista palveluista perittäviä maksuja. Esimerkiksi lisämaksullisten laitteiden asiakasmaksuja tarkistettiin vastaamaan paremmin tuottajien laitteista perimää hintaa. Aluehallitus päätti myös, että arkikuntoutuksesta ei peritä maksua silloin kun kuntoutus sisältyy jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakkaan hoitosuunnitelmaan.

Aluehallitus päätti asioiden päätöksentekoaikataulun vuoksi pitää ylimääräisen kokouksen 26.4 kello 15.00 alkaen.

Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin päätösesitysten mukaisesti.