Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 12.4.2023 12.29

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen justerade och kompletterade besluten om kundavgifter, vilka fattades i november, vid sitt extra sammanträde som hölls på onsdag.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesfullmäktige godkände kundavgifter som används i Egentliga Finlands välfärdsområde vid sitt sammanträde 23 november 2022. Under början av året har det framkommit att det finns behov att justera vissa, redan godkända avgifter och besluta om kundavgifter som fattades i det beslut som fattades i november. 

Det gjordes uppdateringar i kundavgifter inom handikappservice till exempel genom att definiera storleken på avgiften för råvaror, om en klient i servicen deltar i matlagning. Även definitionen av avgiften för uppehälle för personer under 16 år preciserades. På basis av den kundrespons som man har fått vill man fördela bestämningsgrunderna för avgiften för uppehälle i konkreta delar. I fortsättningen bestäms till exempel avgiften för klädvård och avgiften för bastu i enlighet med kundens faktiska användning.

Även kundavgifter inom primärvården justerades. Det tas inte ut en besöksavgift på 12,20 euro för hembesök av terapeuter och vårdare inom hemrehabilitering av kunder inom regelbunden och fortlöpande hemvård. Genom avskaffandet av kundavgiften säkerställs att äldre kunder tar emot servicen för hemrehabilitering. Poliklinikavgiften preciserades så att den tas ut även för efterpoliklinikbesök samt för besök vid palliativ poliklinik.

Gällande serviceavgifter inom tjänster för äldre uppdaterades och preciserades avgifter som tas ut för olika digitala tjänster. Till exempel kundavgifter för utrustning med tilläggsavgift preciserades så att de motsvarar bättre det pris som producenterna tar ut för utrustningen. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt även att det inte tas ut någon avgift för vardagsrehabilitering då rehabiliteringen ingår i vårdplanen för kunden inom fortlöpande och regelbunden hemvård.

På basis av tidsschemat för beslutsfattande om ärenden beslöt välfärdsområdesstyrelsen att välfärdsområdesstyrelsen har ett sammanträde även på tisdag 26.4.2023 med början kl. 15.00.

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt förslagen