Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 15.8.2023 16.28

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 15.8.2023

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue kannattaa Turun raitiotien rakentamista ja näkee tärkeänä kaikki toimenpiteet, jotka mahdollistavat työmatkaliikenteen koko hyvinvointialueella ilman oman auton käyttöä. Aluehallitus käsitteli myös muutoksia aluehallituksen puheenjohtajistoon sekä aluevaltuuston kokoonpanoon.

Varha aluehallitus

Aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että valtuusto myöntää 1. varapuheenjohtajana maaliskuusta 2022 lähtien toimineelle Jouni Mutaselle eron varapuheenjohtajan tehtävästä. Mutanen pyytää eroa ajankäyttöön liittyvien syiden takia. Uusi varapuheenjohtaja valitaan syyskuussa. Mutanen jatkaa aluehallituksen jäsenenä. Aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle myös Petteri Orpon eronpyynnön hyväksymistä aluevaltuutetun tehtävästä. Orpo pyysi eroa tehtävästä pääministeriksi valintansa ja valtioneuvoston jäsenyyden vuoksi. Orpon tilalle aluevaltuustoon nousee Laura Kontu. 

Varha kannattaa Turun raitiotien rakentamista

Turun kaupunginhallitus pyysi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta lausuntoa Turun raitiotien yleissuunnitelmaan. Varsinais-Suomen hyvinvointialue lausuu, että palvelujen saavutettavuuden kannalta hyvät joukkoliikenne yhteydet ovat tärkeät. Suunniteltu raitiotielinjaus tulee parantamaan koko kantasairaalan alueen ja erityisesti uuden psykiatrisen sairaalan, A-sairaalan ja Majakkasairaalan joukkoliikenneyhteyksiä. Hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä voidaan vaikuttaa kantasairaalan alueen asiakaspysäköinnin ja henkilökunnan pysäköinnin tarpeeseen sairaalatoiminnan laajentuessa uusien sairaalatilojen käyttöönoton myötä. Varha toivoo, että joukkoliikenneratkaisuja edistetään koko hyvinvointialueen laajuisesti.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut pohdinnassa

Aluehallitus kävi lähetekeskustelun lasten, nuorten ja perheiden palvelujen mahdollisesta uudelleen organisoitumisen tarpeesta. Aluehallitukselle esiteltiin viisi mahdollista mallia. Aluehallitus päätti, että ensisijaisesti valmistellaan vaihtoehtoa kolme, jossa perustetaan uusi tulosryhmä. Vaihtoehto pohjautuu vuonna 2022 hyväksyttyyn hyvinvointialuestrategiaan. Jatkovalmistelun lähtökohtana tulisi olla lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus, jossa toteutuvat asiakaslähtöisyys, palveluiden vaikuttavuus, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki sekä integraatio. ratkaisussa tulee myös varmistaa arjen tasolla hyvä tiedonkulku. Muutoksen aikataulusuunnitelma esitetään hallitukselle 29.8.

Esitykset sosiaalisen kuntoutuksen aikaisista etuuksista sekä pykälä tarvittavien virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta palautettiin valmisteluun. Muut kuin tässä tiedotteessa mainitut pykäläkohdat päätettiin esityksen mukaan.