Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 16.1.2024 16.54

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 16.1.2024

Avainsanat:

Aluehallitus hyväksyi valmiussuunnitelman ja korjasi joulukuussa tekemäänsä päätöstä vammaisten henkilöiden työtoiminnan työosuusrahasta.

Varha aluehallitus

Aluehallitus hyväksyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleisen osan. Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Varautumisen päämääränä on huolehtia onnettomuuksien ja häiriötilanteiden ehkäisystä, valmistautumisesta toimintaan niiden uhatessa tai sattuessa ja suunnitella onnettomuuksista ja häiriötilanteista toipuminen. Kukin toimija ja toimiala vastaavat omasta varautumisestaan ja jatkuvuudenhallinnastaan. Tulosaluejohtajat oikeutettiin hyväksymään tulosalueensa tulosryhmä- ja palvelualuekohtaiset valmiussuunnitelmat.

Avotyötoimintaan työosuusrahaan muutos 

Aluehallitus korjasi joulukuussa tekemänsä päätöksen vammaisten henkilöiden työtoiminnan työosuusrahasta. 19. tammikuuta 2023 tehdyn päätöksen mukaisesti kokopäiväisen työtoiminnan työosuusraha on pienempi avotyötoiminnassa olevien enemmän tukea ja ohjausta tarvitsevien osalta kuin työ- ja toimintakeskuksissa työskentelevien osalta ja tämä aiheuttaa asiakasprosessin ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden osalta ongelman.

Pienempään, 10 euron työosuusrahaan ei voida niin sanotusti tipauttaa asiakkaita siinä vaiheessa, kun he siirtyvät tavalliselle työpaikalle eikä pienempää työosuusrahaa myöskään voida perustella pienemmällä tuen ja ohjauksen tarpeella.

Aluehallitus päätti että 1. helmikuuta 2024 alkaen vammaisten henkilöiden avotyötoiminnassa on käytössä vain yksi kokopäiväinen työosuusraha, joka on 12 euroa. Vammaisten henkilöiden työosuusrahavalikosta poistetaan 10 euron työosuusraha.

Pykälä tilojen luovutuksen periaatteista otettiin pois listalta. Muut kuin tässä mainitut pykälät hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.