Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 20.6.2023 15.56

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 20.6.2023

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kevään viimeisessä kokouksessaan poikkeuksellisesta ja pääsääntöisesti määräaikaisesta toimintaohjelmasta sosiaalityöntekijöiden rekrytoimiseksi.

Varha aluehallitus

Hyväksytty toimenpideohjelma koostuu sitoutumislisästä, kuukauden graduvapaasta ja suoritetusta tutkinnosta maksettavasta korvauksesta, sosiaalityöntekijöiden sijaistusyksikön perustamisesta, juridisen ja tietoteknisen tuen lisäämisestä, tehostetusta rekrytoinnista, valmennusmallin käyttöönotosta ja täydennetystä työterveyshuollosta henkisesti kuormittavissa tehtävissä toimiville.

Sosiaalityöntekijöiden riittävyyden takaamiseksi laadittu toimenpideohjelma on kokonaisuudessaan poikkeuksellinen toimenpide, jolla pyritään nopeasti löytämään ratkaisuja akuuttiin henkilöstövajeeseen. Rekrytointiongelmia on Varhassa useissa muissakin henkilöstöryhmissä, mutta lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vajetta voidaan pitää poikkeuksellisena. Henkilöstövajeesta aiheutuu lainsäädännön velvoitteiden täyttämättä jättäminen ja se, että henkilöstövajeella on vaikutus erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin.

Lastensuojelun avohuollossa ja sijaishuollossa on yhteensä 123 virkaa, joista vain 63 hoitaa laillistettu sosiaalityöntekijä. Lastensuojelussa täyttämättömiä virkoja on 60. Erityisesti lastensuojelussa tehdään asiakkaan itsemääräämisoikeuteen puuttuvia päätöksiä, joita vain laillistettu sosiaalityöntekijä on oikeutettu tekemään. Suurin pula sosiaalityöntekijöistä on nimenomaan lastensuojelussa ja tästä syystä osa toimenpideohjelman toimenpiteistä on kohdennettu vain lastensuojelun sosiaalityöntekijöille.

Kysymys on kertaluontoisesta, pääsääntöisesti määräaikaisesta toimenpiteestä, jota perustellaan AVI:n valvontatoimenpiteiden kohdistumisella lastensuojelun toimintaan. Varha teki ilmoitukseen aluehallintovirastolle huhtikuussa siitä, ettei se kykene toimimaan lainmukaisesti. Aluehallintovirasto on tämän jälkeen pyytänyt tarkan selvityksen siitä mihin toimenpiteisiin Varha on asiassa ryhtynyt, jotta Varhan toiminta on laillista. Selvitys tehdyistä toimenpiteistä ja työntekijätilanteesta on annettu aluehallintovirastolle kesäkuun alussa. Tilanne edellyttää työnantajalta poikkeuksellisia ja nopeita ratkaisuja tilanteen parantamiseksi ja saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle.

Toimenpideohjelman pykälästä selviää toimenpiteiden tarkempi sisältö.

Psykiatria tarvitsee vuodepaikkoja

Turun kaupungille hyvinvointialue lähettää lausunnon psykiatrian rakentamistarpeista. Turun kaupunki on esittänyt kaupungin vastuulle kuuluvan sairaalakoulun sijoittamista psykiatrian yhteyteen. Hyvinvointialueen näkemyksen mukaan kaikki kaavaluonnoksessa uudisrakennuksen käyttöön suunniteltu rakennusoikeus tarvitaan jatkossa psykiatrian käyttöön lisääntyneen vuodepaikkamäärän takia.

Erityisen tärkeää on psykiatrian vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen paikkaan. Vuodeosastotoiminnan yhteyteen on toiminnallisesti perusteltua sijoittaa myös sitä tukevaa avohoitotoimintaa, josta saadaan psykiatrian näkökulmasta suurempaa synergiaetua kuin sairaalakoulun sijoittumisesta uudisrakennukseen. Vuodeosastotoiminta edellyttää rakennukselta suurempaa runkosyvyyttä ja kaavaluonnoksen massoittelussa vuodeosaton tiloja voidaan sijoittaa vain Sirkkalankadun puoleiselle rakennusmassalle.

Sairaalakoululle esitetään järjestettäväksi tila muualta Tyksin kampukselta tai sen läheisyydestä. Esimerkiksi nykyinen A-sairaalan C-siipi on tyhjillään, mutta vaatii mittavan remontin. Vaihtoehtona sairaalakoulun sijainnille on myös rakennus 10, joka vapautuu uusien psykiatrian tilojen valmistuessa. Rakennus 10 olisi kooltaan sopivampi tarkoitukseen ja olisi nopeammin otettavissa käyttöön.

Varhalle uusia sopimuksia ja ohjeistuksia

Aluehallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, päivitti palvelusetelijärjestelmiä, palvelukuvauksia ja palveluiden myöntämisperusteita sekä omaishoidon tuen toimintaohjeen lisäyksellä kuljetuksista.

Vammaispalveluiden pykälässä olleet muutokset hyväksyttiin ehdollisesti huomioiden hallitusohjelman myötä mahdollisesti tulevat vammaislain muutokset.

Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja antaa:

Tarmo Martikainen
Hyvinvointialuejohtaja
050 558 4579
tarmo.martikainen@varha.fi

Sanna Vauranoja
Aluehallituksen puheenjohtaja
050 306 6129
sanna.vauranoja@varha.fi