Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 28.3.2023 15.56

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 28.3.2023

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen viime vuodelle saamista valmistelurahoista siirtyi tälle vuodelle 24 miljoonaa euroa. Aluehallitus valitsi tiistain kokouksessaan Salon sairaalan urakoitsijan.

Varha aluehallitus

Hyvinvointialueen viime vuoden toimintakulut jäivät odotettua matalammiksi. Alitus johtuu pääasiassa ICT-valmistelun kustannusten ennakoitua hitaammasta toteutumisesta. Osansa toimintakulujen talousarvion toteuma-asteen jäämiseen 51,3 prosenttiin oli myös sillä, että hyvinvointialueen valmisteluun ei saatu palkattua toivottua määrää väkeä. Myös vakituisten viranhaltijoiden rekrytoinnit ja viroissa aloittamiset eivät toteutuneet suunnitellusta laajuudessa.

Toiminnan valmistelussa panostettiin palveluiden järjestämisvastuun hallittuun siirtämiseen, ja siirtymähetken koittaessa kriittiset toiminnot oli valmisteltu. Kuluvan vuoden puolelle jäi kosolti valmistelu- ja muutostyötä tehtäväksi, koska valmistelussa kriittiset toiminnot asetettiin etusijalle. Vuodelta 2022 siirtyy valmisteluun myönnettyjä valtionavustuksia 24 miljoonaa, joka on 11,7 miljoonaa ennakoitua enemmän. Tilikauden olennaisia tapahtumia on kuvattu toimintakertomuksessa. Liitteeseen sisältyvät myös tilinpäätöslaskelmat.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintakuluiksi vuonna 2022 muodostui 834,9 milj. euroa, mikä tarkoittaa 0,8 prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Jäsenkuntien katettavaksi muodostunut kumulatiivinen alijäämä ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle, jaettuna jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa oli viime vuonna 1,6 miljoonaa euroa. Tilikauden olennaisia tapahtumia on kuvattu toimintakertomuksessa, johon sisältyvät myös tilinpäätöslaskelmat.

Kårkullan kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen alijäämäksi muodostui 442 841 euroa, kun tavoitteena oli 475 888 eurolla ylijäämäinen tulos. Kuntayhtymän aikaisemmilta tilikausilta kertynyt alijäämä 1,3 miljoona euroa sekä päättyneen tilikauden alijäämä 442 841 euroa, yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, on laskutettu kuntayhtymän jäsenkunnilta ja huomioitu tilinpäätöksessä. Siten tilinpäätös osoittaa aikaisemmilta vuosilta kertyneet alijäämät sekä vuonna 2022 syntyneen alijäämän katetuiksi.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän (KTO) viimeinen tilikausi oli 340 843,45 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä päätettiin siirtää taseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.

Hartela Länsi-Suomi Oy urakoi Salon sairaalan

Aluehallitus valitsi Salon sairaalan uudisrakennuksen urakoitsijaksi Hartela Länsi-Suomi Oy:n. Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2022, että Salon sairaalan uudistushanke toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti ja investointi voidaan käynnistää. Rakennuslupa hankkeelle on myönnetty 14.11.2022. Rakennuslupa sisältää uudisrakennukset, vanhojen tilojen peruskorjauksen sekä purkutyöt. Hanke sisältää uudisrakentamista, saneerausta sekä vanhan rakennuskannan purkua. Hankkeessa sijoitetaan nykyiset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon erillään toimivat yksiköt yhteen rakennukseen. Tavoitteena on rakentaa toimivat, nykyaikaisia lääketieteellisiä prosesseja tukevat ja sote-palveluiden integraatiota edistävät tilat Salon sairaalalle. Rakennushanke valmistuu sairaalakäyttöön vaiheittain 2025-27.

Palkkaukseeen hyväksyttiin yleisohje

Aluehallitus hyväksyi yleisluontoiset periaatteet työsopimusten eri palkkaelementtien käytöstä hyvinvointialueella. Ohje on suurelta osin sopimusmääräyksiin liittyvien asioiden avaamista. Tulevaan kevään aikana tullaan valmistelemaan Varhassa käyttöön otettavia tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmiä ja työsuorituksen arviointijärjestelmiä. Arviointijärjestelmien valmistelu tulee vaatimaan runsaasti työtä ja valmistelua tullaan tekemään yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa.

Aluehallituksella kokous myös 4.4.

Asioiden päätöksentekoaikataulun vuoksi nähdään tarpeellisena, että aluehallitus pitää iltakoulun tilalla kokouksen myös 4.4.2023 klo 13.00.

Omaishoidon tuen toimintaohje palautettiin valmisteluun.

Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin päätösesitysten mukaisesti.

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."