Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 4.4.2023 17.24

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 4.4.2023

Avainsanat:

Aluehallitus kuuli hyvinvointialueen toiminnan ajankohtaiskatsauksen, valitsi palvelustrategiatyölle painopisteet ja keskitti kunnilta siirtyneitä keskeisiä tietojärjestelmiä 2M-IT Oy:n hallinnoitavaksi.

Aluehallituksen tunnus

Palvelustrategian valmistelua on jatkettu järjestämisen palvelujen tulosalueella. Valmistelun aikana on kuultu yli 200 Varhan tulosalueiden ja sidosryhmien asiantuntijaa sekä analysoitu eri lähteiden pohjalta Varsinais-Suomen väestön palvelutarpeiden ja sote-palvelujen nykytilaa.

Palvelustrategiassa tarkasteltavia palvelukokonaisuuksia on täsmennetty konkreettisen jatkovalmistelun mahdollistamiseksi. Aluehallitus päätti tiistain kokouksessaan valita palvelustrategian painopisteiksi lapset, nuoret ja perheet, iäkkäille kotiin annettavat palvelut sekä ympärivuorokautisen ja yhteisöllisen asumisen ja laitoshoidon. Painopisteeksi valittiin myös päihde- ja mielenterveyspalvelut, sote-keskuspalvelut sekä perustason vuodeosastopalvelut.

Tietojärjestelmäsopimuksia keskitetään

Aluehallitus päätti tiistaina keskittää kunnilta siirtyneitä, kriittisiä ja keskeisiä tietojärjestelmiä sekä tietotekniikkapalveluita koskevia sopimuksia 2M-IT Oy:lle. Sidosyksiköllä on parhaat edellytykset hallinnoida sopimuksista muodostuvaa järjestelmä- ja palvelukokonaisuutta siten, että Varhan palvelutuotannon tarpeet, toiminnan sujuvuus, järjestelmäintegraatioiden hallinta ja kustannustehokkuus tulevat huomioiduksi. Sopimusten joukko muodostuu pääsääntöisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmistä, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa tukevista tietojärjestelmäpalveluista ja ict-infrastruktuuria koskevista sopimuksista.

Tervaskannosta tehtiin vuokrasopimus

Aluehallitus hyväksyi Someron kaupungin kanssa tehtävän Tervaskannon palvelukotia koskevan vuokrasopimuksen ja valtuutti kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan ja tekemään tarvittaessa pieniä teknisluonteisia korjauksia vuokrasopimukseen. Someron kaupunki käynnisti uuden ikääntyneiden tehostetun palvelutalon suunnittelun ennen hyvinvointialueen käynnistymistä ja sai kohteeseen alustavan varauspäätöksen. Uudisrakennus on 62-paikkainen sisältäen 58 yksiötä ja 2 kaksiota. Tehostetun palveluasumisen neliosastoinen palvelukoti rakennetaan Someron Turuntielle.

Hankkeen laajuus on noin 3 700 brm2 ja urakka-alueen pinta-ala on noin 5 000 m2. Someron tekninen lautakunta on valinnut kohteen urakoitsijat syyskuussa 2022. Hankkeen käynnistyminen edellyttää vuokrasopimuksen laatimista Someron kaupungin ja Varhan välillä ja rakennusaika on noin 1,5 vuotta. Someron ikääntyneiden palvelujen kokonaistilatarve ja sen vähentämistarve päätetään erikseen osana palvelustrategian toimeenpanoa ja tavoitteita.

Asiakasmaksuista ylimääräinen kokous

Aluehallituksen jäsen Saku Nikkanen pyysi eroa aluehallituksen jäsenyydestä ja ero myönnettiin. Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen asiakasmaksujen muutokset palautettiin valmisteluun. Aluehallitus pitää ylimääräisen kokouksen 12.4. Kokouksessa käsitellään asiakasmaksuja.

Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin päätösesitysten mukaisesti.