Hyppää pääsisältöön

Julkaistu 13.2.2024 17.31

Varsinais-Suomen aluevaltuustolle esitetään viilauksia hallintosääntöön

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle viilauksia hallintosääntöön ja hyväksyi Oy Vasso Ab:n toiminnan siirtämisen osaksi hyvinvointialueen omaa toimintaa.

Varha aluehallitus

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi tarkennuksia ja joitakin muutoksia hallintosääntöön. Olennaisimmat muutokset liittyvät Varhan palveluverkkoa ja toimipaikkoja koskeviin toimivaltuuksiin aluevaltuuston, aluehallituksen ja lautakuntien välillä sekä lautakunnan toimivaltuuksiin koskien erityisesti tulosalueen talouden ja toiminnan suunnittelua, seurantaa ja muutoksia.

Näiden lisäksi hallintosääntöön esitetään lukuisia selvennyksiä ja muutoksia erityisesti viranhaltijoiden välisiin toimivaltuuksiin. Aluevaltuusto käsittelee hallintosäännön muutosesitystä kokouksessaan 28. helmikuuta.

Tarkennettuja periaatteita käsiteltiin

Aluehallitus jätti pöydälle tarkennetut periaatteet ikääntyneiden asumispalveluiden sekä perustason sairaalapalvelujen palveluverkon uudistamiseksi. Tarkennetut periaatteet ovat olleet lausunnoilla Varhan toimielimissä. Palveluverkkoperiaatteet ovat osa Varhan palvelustrategiaa ja ohjaavat hyvinvointialueen palveluverkon kehittämistyötä.

Sosiaalialan osaamiskeskus Varhalle

Aluehallitus hyväksyi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab:n sulauttamisen osaksi Varhan omaa tuotantoa. Aluehallitus päätti 10.10.2023 omistajapoliittisena linjauksena että perustetta jatkaa toimintaa osakeyhtiömuodossa ei ole ja yhtiö voidaan purkaa ja valmistelu toimintojen siirtämiseksi hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi aloittaa.

Aluehallitus edellyttää, että jatkossa valtuustoaloitteet käsitellään yksittäin listauksen sijaan. Muut kuin tässä mainitut pykälät päätettiin esityslistan mukaan.