Hoppa till huvudinnehåll

Publicerad 13.2.2024 17.37

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige föreslås ändringar i förvaltningsstadgan

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde föreslår välfärdsområdesfullmäktige finslipningar i förvaltningsstadgan och godkände att Oy Vasso Ab:s verksamhet överförs till att bli en del av välfärdsområdets egen verksamhet.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) föreslår välfärdsområdesfullmäktige preciseringar och en del ändringar i förvaltningsstadgan för godkännande. De väsentligaste ändringarna hänför sig till befogenheterna som gäller Varhas servicenät och verksamhetsställen mellan välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen och nämnderna samt till nämndens befogenheter i synnerhet beträffande planering och uppföljning av samt ändringar i resultatområdets ekonomi och verksamhet.

Utöver dessa föreslås talrika förklaringar och ändringar i förvaltningsstadgan i synnerhet när det gäller befogenheter mellan tjänsteinnehavare. Välfärdsområdesfullmäktige behandlar ändringsförslaget till förvaltningsstadgan i sitt sammanträde den 28 februari.

 Justerade principer behandlades

Välfärdsområdesstyrelsen bordlade de justerade principerna för reformen av servicenätet för boendeservice för äldre och för sjukhustjänster på primärnivå. De justerade principerna har varit ute på remiss i Varhas organ. Principerna för servicenätet är en del av Varhas servicestrategi och de styr utvecklingsarbetet för välfärdsområdets servicenät.

Kompetenscentrumet inom det sociala området till Varha

Välfärdsområdesstyrelsen godkände att kompentenscentrumet inom det sociala området i Egentliga Finland Oy Vasso Ab infogas i Varhas egen produktion. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 10.10.2023 som en ägarpolitisk riktlinje att det inte finns någon grund för att fortsätta verksamheten i aktiebolagsform, och att bolaget kan upplösas och beredningen av överföringen av funktionerna till välfärdsområdets egen verksamhet inledas.

Välfärdsområdesstyrelsen förutsätter att fullmäktigemotioner i fortsättningen behandlas enskilt och inte som lista. Det beslöts om övriga ärenden, som inte nämns i detta meddelande, enligt föredragningslistan.