Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 29.11.2023 13.30

Varsinais-Suomen hyvinvointialue esittää yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista konserni- ja järjestämisen palveluissa

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle henkilöstövähennyksiin liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista konserni- ja järjestämisen palveluissa.

Kuvassa liilalla pohjalla valkoinen teksti: Yhteistoimintaneuvottelut. Samarbetsförhandlingar.

Neuvottelujen piirissä olisi kaikkiaan noin 2 300 henkilöä. Tavoitteena on saavuttaa noin 9 miljoonan euron pysyvät säästöt vuonna 2024. Yhteistoimintaneuvotteluissa on esillä erilaiset henkilöstösäästöjen toimenpiteet ja niissä etsitään vaihtoehtoisia toimintatapoja. 

Tavoitteenamme on, että joutuisimme luopumaan mahdollisimman pienestä määrästä henkilöstöämme. Myös henkilöstökulujen säästötavoite on huomattava, ja neuvotteluissa haemme yhdessä erilaisia tapoja löytää nämä säästöt. Haluamme kaikin tavoin edetä ammattilaisiamme arvostaen, sanoo hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen. 

Päätöksiä säästöjen kohdentumisesta ei ole tehty. Aluehallituksen on tarkoitus käsitellä asiaa kokouksessaan 5. joulukuuta. Sen jälkeen käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvotteluissa haetaan vaihtoehtoisia säästökeinoja, esimerkiksi niin, että tehtäviä voidaan jättää täyttämättä, tehtävänkuvia muuttaa tai arvioida määräaikaisten palvelussuhteiden tarvetta uudelleen. Toimenpiteenä voivat olla myös osa-aikaistamiset, lomautukset ja irtisanomiset. 

Arvio vähennettävien laskennallisten henkilötyövuosien määrästä on enintään 180.  

Hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen on välttämätöntä. Nyt suunnitelmissa olevat yhteistoimintaneuvottelut liittyvät hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan 2024–2026, joka sisältää useita talouden tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä. Syksyllä 2023 Varhan henkilöstöltä koottiin ehdotuksia säästökohteista. Vastauksia saatiin noin 1500, ja henkilöstön ehdotukset ovat samansuuntaisia tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kanssa. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella työskentelee kaikkiaan 23 000 henkilöä. Yhteistoimintaneuvottelut konserni- ja järjestämisen palveluissa käynnistyvät tämänhetkisen suunnitelman mukaan joulukuun puolessa välissä ja kestävät vähintään kuusi viikkoa. Neuvottelut on tavoitteena saada päätökseen tammikuun loppuun mennessä. Nämä neuvottelut eivät koske muita tulosalueita.  

Säännöllistä viestintää ja vuoropuhelua tehostetaan neuvottelujen piirissä olevissa työyhteisöissä.