Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 29.11.2023 13.30

Egentliga Finlands välfärdsområde föreslår att samarbetsförhandlingar inleds inom koncerntjänsterna och organiseringens tjänster

Nyckelord:

För välfärdsområdesstyrelsen i Egentliga Finlands välfärdsområde föreslås att samarbetsförhandlingar om personalnedskärningar inom koncerntjänsterna och organiseringens tjänster inleds.‌

Kuvassa liilalla pohjalla valkoinen teksti: Yhteistoimintaneuvottelut. Samarbetsförhandlingar.

Förhandlingarna skulle gälla sammanlagt 2 300 personer. Målet är att uppnå permanenta inbesparingar på cirka 9 miljoner euro år 2024. Under samarbetsförhandlingarna kommer olika åtgärder för personalbesparingar samt alternativa tillvägagångssätt att tas upp.  

- Vårt mål är att vi ska behöva avstå från så lite personal som möjligt. Besparingsmålen för personalkostnaderna är också betydande, och i förhandlingarna söker vi tillsammans olika sätt att hitta besparingar. Vi vill på alla sätt respektera vår personal i den här processen, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.  

Inga beslut om hur besparingarna ska fördelas har fattats. ‌Välfärdsområdesstyrelsen har för avsikt att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 5 december. Därefter inleds samarbetsförhandlingarna. Via samarbetsförhandlingarna vill man hitta alternativa sparmetoder. Det kan till exempel handla om att inte tillsätta befattningar eller att ändra arbetsbeskrivningar, eller att ompröva behovet av visstidsanställningar. Även deltidsarbete, permitteringar och uppsägningar kan ingå i åtgärderna.  

Antalet kalkylerade årsverken som ska minskas beräknas uppgå till högst 180.   

Det är nödvändigt att balansera välfärdsområdets ekonomi. De samarbetsförhandlingar som nu planeras har anknytning till välfärdsområdets  program för produktivitet och ekonomisk effektivitet 2024–2026, som innehåller flera åtgärder för balansering av ekonomin. Varhas personal fick lämna in förslag på sparobjekt hösten 2023 via en enkät. Cirka 1 500 svar lämnades in och de var i linje med programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet.  

Sammanlagt 23 000 personer arbetar inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Enligt de nuvarande planerna kommer samarbetsförhandlingarna inom koncerntjänsterna och organiseringens tjänster att inledas i mitten av december. De beräknas pågå i minst sex veckor. Målet är att avsluta förhandlingarna i slutet av januari. Dessa förhandlingar berör inte andra resultatområden. 

Den regelbundna kommunikationen och dialogen stärks inom de arbetsgemenskaper som omfattas av förhandlingarna.