Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 7.3.2023 18.05

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset 7.3.2023

Avainsanat:

Aluehallitus juhli tiistaina ensimmäistä toimintavuoden täyttymistä nyyttikesteillä. Virkajohdon antaman tilannekatsauksen ja ajankohtaisten selvitysten jälkeen aluehallitus käsitteli oikaisuvaatimuksia ja sai vastauksen kaksikielisyyttä käsitelleeseen valtuustoaloitteeseen.

Aluehallitus juhli ensimmäisen toimintavuotensa täyttymistä alkoholittomalla herukkajuomalla.

Aluehallituksen jäsenet toivat ensimmäisen toimintavuoden täyttymisen kunniaksi kotipaikkakunniltaan syötävää tai juotavaa yhteisiin nyyttikesteihin.

Aluehallitus käsitteli tiistain kokouksessaan lukuisia oikaisuvaatimuksia. Oikaisuvaatimukset käsittelivät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston järjestöavustuksista tekemiä avustuspäätöksiä. Etävanhempien liiton ja Länsi-Suomen etävanhemmat ry:n tekemät oikaisuvaatimukset hylättiin, koska yhdistysten toiminnan katsotaan kuuluvan kuntien, ei Varsinais-Suomen hyvinvointialueen avustettavaksi. Laitilan seudun A-kilta ry:n oikaisuvaatimus hyväksyttiin. Paimion sotaveteraanit ry:n oikaisuvaatimus hylättiin, koska yhdistyksen toiminnan, joka sisältää jalkahoitoa, kotisiivousta sekä lääkäri- ja lääkeavustusta laskujen sekä kuittien perusteella, ei kuulu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen avustettavaan toimintaan. Paimion Sotaveteraanien, kuten lähtökohtaisesti muidenkin harjoittavien veteraaniyhdistysten toiminta katsotaan kuuluvan kuntien avustettavaan toimintaan. Pöytyän sotaveteraanit ry:n avustajatoimintaan liittyvä oikaisuvaatimus hyväksyttiin tämän vuoden osalta. Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, tukea kotona asumista ja vähentää yksinäisyyttä. Turun Seudun Yksinhuoltajat ry:n oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta, koska oikaisuvaatimus tehtiin myöhässä. Hälytysrahapäätöksestä tehty oikaisuvaatimus jätettiin pöydälle.

Kaksikielisyys otetaan huomioon kaikessa tekemisessä

Aluehallitus käsitteli myös RKP:n aluevaltuustoryhmän 30.3.2022 tekemän valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan ruotsinkielisestä viestinnästä vastaavan asiantuntijan nimeämistä henkilöstö- ja asukasviestintää hoitamaan. Aloitteessa kiinnitettiin lisäksi huomiota suomen- ja ruotsinkielisen viestinnän yhtäaikaisuuteen. Osana konsernipalvelut-tulosaluetta viestintäpalvelut on pyrkinyt varmistamaan ruotsinkielisen viestinnän resursoimalla asiantuntijoiden kielitaitoon. Aluehallitukselle kerrottiin, että asiakasviestintätiimissä on kaksi ja työyhteisöviestinnän tiimissä yksi ruotsinkielinen viestintäasiantuntija sekä lisäksi brändi ja kehittäminen -tiimissä kaksikielinen markkinointipäällikkö. Työyhteisöviestinnän yhteisen kanavan Varhan intran toiminnallisuutta on rakennettu niin, että aineisto voidaan julkaista kahdella kielellä. Esimerkiksi erilaisista ohjeista voidaan julkaista kaksi kieliversiota. Intran sisällöntuotannosta vastuussa ovat asioita hoitavat yksiköt. Käytännön kaksikielisyys toteutuu siinä laajuudessa, kun ohjeita, linjauksia ja informaatiota yksiköissä eri kielillä pystytään tuottamaan. Joulukuussa 2022 avatun varha.fi-verkkopalvelun perussisältö ja ns. PTV-tiedot (suomi.fi-palvelutietovaranto) ovat ruotsiksi. Yksittäisiä puutteita on, ja niitä täydennetään kaiken aikaa. Henkilöstölle suunnattu muutosviestintä vuodenvaihteessa 2022-2023 toteutettiin niin, että keskeisimmät henkilöstölle suunnatut viestit välitettiin suomeksi ja ruotsiksi, ja säännöllisistä henkilöstön infotilaisuuksista kaksi järjestettiin kokonaan ruotsiksi. Joulukuussa 2022 toteutettu asiakasinfo tallennettiin ja tekstitettiin ruotsiksi. Myös asiakasopasteet ja kylttien tekstit toteutetaan kahdella kielellä, ja niitä uudistetaan sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee. Aluevaltuuston ja -hallituksen kokouksista kokouspäivänä jaeltavat tiedotteet toteutetaan kaksikielisesti. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi. 

Hyvinvointialue Hyvil Oy:n osakkaaksi

Hyvinvointialueet eivät voi Kuntaliiton sääntöjen mukaan olla Kuntaliiton jäseniä, eikä hankinta- ja kilpailulainsäädäntö mahdollista myöskään sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä kuntaliiton tarjoamiin palveluihin. Hyvinvointialueet ja Kuntaliitto ovat yhdessä pyrkineet löytämään yhteistyöratkaisun, joka mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen keskeytyksettömät palvelut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua. Kuntaliitto perusti Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n 28.10.2022 kuultuaan hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmän suosituksen. Hyvinvointialueilla on edessä siirtymävaiheen lisäksi useiden vuosien kehittämisen, palveluiden integraation ja toiminnan vakiinnuttamisen ajanjakso. Perustettavan yhtiön tarkoituksena on tukea omistajiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisessä tarjoamalla omistajien määrittelemiä palveluja. Näitä ovat muun muassa asiantuntijapalvelut liittyen lainsäädännön valmisteluun osallistumiseen ja vaikuttamistyöhön sekä soveltamisen tuessa ja verkostojen ylläpidossa. Toiminnan tavoitteena on viime kädessä asukkaalle turvattavat saumattomat palvelut. Kuntaliitosta siirtyi liikkeenluovutuksella noin 16 henkilöä yhtiön palvelukseen. Aluehallitus päätti merkitä hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita ja hyväksyi osakassopimuksen. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toiminnan käynnistymisestä ja sen tuloksellisuudesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kannalta tullaan antamaan aluehallitukselle selvitys yhtiön ensimmäisen toimintavuoden perusteella.

Esitys toimivallan siirtämisestä palautettiin uuteen valmisteluun.

Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin päätösesitysten mukaisesti.