Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 24.5.2023 18.07

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston päätökset 24.5.2023

Avainsanat:

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi aluevaltuustolle, että toiminnan vakiinnuttaminen ja uudistaminen edellyttävät asioiden asettamista tärkeysjärjestykseen, päätöksenteon nopeuttamista ja kärsivällisyyttä. Aluevaltuusto hyväksyi myös lisälainanottovaltuuksien haun käynnistämisen investointien kattamiseksi.

Aluevaltuusto

Aluevaltuusto kuunteli tarkasti hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikaisen ajankohtaiskatsauksen. Martikainen kertoi toiminnan vakiinnuttamisen tilanteesta, johon tulee väistämättä kulumaan tämä vaalikausi.

- ­Ensimmäinen henkilökunnan pulssikysely on nyt tehty. Oman työn arvostus on yli 90%, joten meillä on erittäin sitoutunutta henkilökuntaa. Kysyimme myös, miten henkilökunta jaksaa. Noin 60 jaksaa prosenttia jaksaa hyvin, mutta kolmannes väestämme voi huonommin.

Erityisiä haasteita henkilöstö koki olevan johtamisessa.

Palvelujen saatavuudessa Varsinais-Suomessa on sosiaalityön palveluissa selkeitä pulmia, joiden korjaamiseksi on tehty. Erikoissairaanhoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita oli 10 prosenttia palvelua tarvitsevista, Perusterveydenhuollon lääkärille pääsee 14 vuorokaudessa puolet palvelua tarvitsevista.

Palveluiden tuotantokyvyssä ollaan vuoden 2022 tasolla.

- ­Tilanne ei siis tuotantokyvyn osalta ole huonompi tai parempi kuin viime vuonna, mutta haasteita tietysti on. Erityisesti kesä tulee olemaan hankala, Martikainen pohti ja kiitti Varhan henkilökuntaa jaksamisesta kaiken hässäkän keskellä.

Investointeihin tarvitaan lisärahaa

Aluevaltuusto päätti käynnistää aluehallituksen esityksen mukaisen lisälainanottovaltuuden hakumenettelyn vuosien 2024-2027 investointisuunnitelman toteuttamiseksi. Saatujen ennakkotietojen mukaan Varsinais-Suomen hyvinvointialue olisi saamassa 48,3 miljoonan euron kertakorvauksen vuodelle 2023 kuntien tilinpäätöstietojen perusteella.

Tämänkin jälkeen hyvinvointialueen tilikautta 2024 edeltävän vuoden 2023 talousarvion mukainen oikaistu vuosikate jää negatiiviseksi, eikä lainanottovaltuutta investointisuunnitelmavuosille 2024 - 2027 näin ollen muodostu. Jos valtiovarainministeriö ei myönnä sellaista lainanottovaltuutta, joka mahdollistaa vuosia 2024 - 2027 koskevan investointisuunnitelman toteuttamisen, on valmistauduttava käynnistämään lisälainanottovaltuuden hakuprosessi.

Hyvinvointialueen on laadittava suunnitelma talouden tasapainottamiseksi ja siten osoitettava taloudellinen kantokyky haettavaan lisälainanottovaltuuteen.

­- Talouden on oltava tasapainossa, muuten emme saa lainaa, Tarmo Martikainen havainnollisti.

Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin esityslistan mukaan.