Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 14.3.2023 07.58

Varsinaissuomalaiset nuoret voivat nyt vaikuttaa ehkäisypalvelujen kehittämiseen

Avainsanat:

Kaikilla varsinaissuomalaisilla nuorilla on maaliskuun ajan mahdollisuus osallistua ehkäisypalvelujen kehittämiseen sekä seksuaalineuvonnan ja seksuaaliterveyden edistämiseen opinnäytetyöhön kuuluvan kyselyn myötä. Kysely toteutetaan Kerro kantasi -palvelun kautta.

Tyttö ja poika reppuselässä

Varsinais-Suomessa alkoi 1.11.2022 maksuttoman ehkäisyn kokeilu. Kaikilla alle 25-vuotiailla tulee olla asuinpaikasta tai sukupuolesta riippumatta saatavilla itselleen sopivin ehkäisymenetelmä ja hankkeen aikana nuorten on mahdollista saada muun muassa maksuttomia ehkäisyvälineitä. 

Opiskelija, terveydenhoitaja-kätilö Katri Alanko Turun ammattikorkeakoulusta on tekemässä opinnäytetyötään (YAMK) aiheesta Nuorten osallistaminen ehkäisypalveluiden kehittämistyöhön Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Kysely kohdennetaan 15–20-vuotiaille nuorille.

– Päädyin aiheeseen, sillä olin kiinnostunut käynnissä olevasta ehkäisyhankkeesta. Ehkäisypalvelujen yhtenäistäminen ja maksuton ehkäisy ovat tärkeä askel kohti nuorten tasa-arvoisia seksuaaliterveyden palveluja. Olin yhteydessä maksuttoman ehkäisyn projektipäällikköön Taru Eloon ja kehittämistyön aihe kypsyi Tarun kanssa käydyissä keskusteluissa, tällä hetkellä äitiysneuvolassa työskentelevä Alanko kertoo.

– Nuorten osallistaminen päätöksentekoon on tärkeää, kun suunnitellaan nuorten ehkäisypalvelujen toteutusta hankkeen jälkeen.

Kyselyä jalkautetaan nuorisovaltuuston
ja vaikuttajanuorten avulla

Kysely toteutetaan Kerro kantasi -palvelussa, joka on Turun kaupungin hallinnoima kyselypohja. Kerro kantasi -kyselytyökalun etuina ovat muun muassa läpinäkyvyys, avoimuus ja vastaajan anonymiteetin mahdollistaminen.

– Esimerkiksi Varsinais-Suomen nuorisovaltuusto on valmis viemään kyselyä koko maakuntaan. Varsinais-Suomen nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa tänään tiistaina 14.3.2023, ja olemme mukana ensimmäisessä kokouksessa esittelemässä maksuttoman ehkäisyn kokeilua sekä kehittämiseen osallistavaa työtä, projektipäällikkö Taru Elo Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta sanoo. Elo toimii kehittämistyön toimeksiantajan edustajana ja ohjaajana, koulusta ohjaavana opettajana toimii Tuuli Lahti.

Kyselyn näkyvyyttä aiotaan lisätä muun muassa somekampanjalla, jossa hyödynnetään vaikuttajanuoria. Alanko ja Elo toivovat mahdollisimman paljon vastaajia joka kunnasta.

– Kyselyssä on 15 kysymystä ja valmiit vastausvaihtoehdot, joista nuori voi valita yhden tai useamman sopivan vaihtoehdon. Tarvittaessa kyselyn kestoa pidennetään, jotta saamme varmasti kattavasti vastauksia, Alanko sanoo.

Kysely toteutetaan anonyymisti ja siihen vastaaminen kestää vain noin 5 minuuttia.

Kyselyssä kysytään muun muassa vastaajan kotipaikkakuntaa, ikäryhmää ja sukupuolta, onko nuorella tietoa maksuttoman ehkäisyn kokeilusta, onko nuori käyttänyt jo maksutonta ehkäisyä ja miten nuori haluaisi hoitaa ehkäisyasioissa ajanvarauksen.

Lisäksi kysytään, missä nuori haluaisi asioida ehkäisyasioissa ja mistä hankkia tietoa, miten ehkäisyn maksullisuus tai maksuttomuus vaikuttaa tai vaikuttaisi ehkäisyn käyttämiseen ja onko nuori ollut tyytyväinen ehkäisy- ja seksuaaliterveysasioissa saamaansa palveluun. 

– Kyselyn tarkoituksena on nuorten osallistamisen lisäksi tuottaa arvokasta tietoa siitä, miten ehkäisyneuvontaa, ehkäisyvalmisteiden saavutettavuutta ja seksuaaliterveysneuvontaa tulisi nuorten mielestä toteuttaa. Tuloksia hyödynnetään ehkäisypalvelujen kehittämistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, Alanko kuvaa.

Kysely: kerrokantasi.turku.fi/raskaudenehkaisy

  • Kehittämistyön toimeksiantajana on Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke, ehkäisypalvelujen projekti. Projektissa on tarkoitus muun muassa yhdenmukaistaa ja kehittää alle 25-vuotiaiden ehkäisypalveluita. Projektin tavoitteena on taata jatkossa palvelujen yhdenmukaisuus, saatavuus, saavutettavuus, laatu ja potilasturvallisuus.