Hyppää pääsisältöön

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Yläneentie 1
21870 RIIHIKOSKI

Aukioloajat

maanantai–perjantai 8.00–16.00
Tuki- ja liikuntaelinoireiden hoidon tarpeen arviointi toimii takaisinsoittopalveluna
maanantai–perjantai 8.00–11.00

Hoidon tarpeen arviointi on lakisääteinen, terveydenhuollon ammattilaisen tekemä arvio potilaan hoidon tarpeesta ja hoidon kiireellisyydestä. Sen perusteella potilas ohjataan oikea-aikaisesti oikealle ammattilaiselle.

Tuki- ja liikuntaelinoireiden hoidon tarpeen arviointi- ja neuvontaan tulee soittaa alle 3 kk kestäneissä tuki- ja liikuntaelinvaivoissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi äkillisesti tai hiljalleen kipeytynyt niska, selkä, olkapää, kyynärpää, ranne, lonkka, polvi, jalkapohja ym. Rajauksena ovat suurienergiset tapaturmat ja vammat, joiden kohdalla otetaan yhteys sairaanhoidon hoidon tarpeen arviointiin tai päivystykseen.

Sairaanhoitajan vastaanotto:

Sairaanhoitaja vastaa itsenäisesti hoitajan vastaanoton palvelukokonaisuudesta käsittäen hoidon tarpeen arvioinnin, hoidon ja sen seurannan. Tarvittaessa hoitaja konsultoi lääkäriä ja toimii työparina lääkärin kanssa toteuttaen samalla lääkärin ohjeiden mukaista potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa. Lisäksi sairaanhoitajat tekevät vastaanotoilla pieniä toimenpiteitä, tutkivat tavallisimpia tulehdustauteja sekä seuraavat ja ohjaavat pitkäaikaissairaita yhteistyössä lääkärien kanssa.

Sairaanhoitajan vastaanottokäynti on maksuton.

Lääkärin vastaanotto:

Lääkärinvastaanotolle ohjaudutaan hoitajan tai fysioterapeutin tekemän hoidon tarpeen arvioinnin perusteella. Pääsääntöisesti hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse. Kiireettömällä lääkärin vastaanotolla arvioidaan ja selvitetään terveydentilaasi ja vointiasi koskevia asioita sekä järjestetään sairauksien hoitoa ja tutkimuksia sekä tehdään niihin liittyviä todistuksia.

Kiireellistä, samana päivänä hoitoa tarvitsevien hoito on järjestetty Riihikosken terveysasemalla. Hoitoon hakeudutaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella.

Lääkärin vastaanottokäynti on maksullinen

Fysioterapeutin suoravastaanotto:

Fysioterapeutti tekee hoidon tarpeen arvioinnin perusteella päätöksen siitä, ohjataanko asiakas nopeasti fysioterapeutin suoravastaanottoajalle, myöhemmin normaalille fysioterapeutin vastaanotolle, lääkärin vastaanotolle, riittääkö puhelinneuvonta tai muu etävastaanotto