Hyppää pääsisältöön

Lapsiperhesosiaalityö

Avainsanat:

Lapsiperhesosiaalityöllä tuetaan alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistetaan vanhemmuutta elämän erilaisissa tilanteissa. Tarkoituksena on tukea perhettä muutokseen niin, että lapsen on hyvä olla, kasvaa ja kehittyä.

Tuen tarpeeseen voi liittyä esimerkiksi:

  • lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät huolet
  • lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet tai laiminlyönnit
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteet tai lapsen väkivaltaisuus
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyvät ongelmat
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttö tai kokeilut
  • ristiriidat perheessä
  • muut kriisit

Lapsiperhesosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä yhdessä perheen kanssa. Tavoitteena on yhdessä perheen kanssa vahvistaa perheen omia voimavaroja ja toimintaedellytyksiä, turvallisuutta ja osallisuutta sekä lieventää elämäntilanteen vaikeuksia.

Lapsiperhesosiaalityön asiakkuus ja palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen ja haluun ottaa tukea vastaan. Lapsiperhesosiaalityötä tehdään yhteistyössä perheiden sekä heidän läheisten ja lapsen elämää tuntevien ammattilaisten kanssa.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on suunnattu avun ja tuen tarpeessa oleville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lapsiperheiden sosiaalityön piiriin tullaan pääsääntöisesti palvelutarpeen arvioinnin kautta. Perheiden palveluntarve ja heille järjestettävät palvelut arvioidaan sosiaalihuoltolain perusteella. Asiakkuus päättyy, kun tuen tarve lakkaa.

Miten saat palvelua?

Soihtu-tiimeissä (neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi) sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät tarjoavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä palvelutarpeen arviointiin, kun sinulla on huoli omasta tai perheesi tilanteesta tai kun et tiedä, mitä pitäisi tehdä ja haluat ohjeistusta asioittesi hoitamiseen.

Voit täyttää Varhan verkkosivuilla olevan ”Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi” -lomakkeen tai tehdä lastensuojeluilmoituksen. Myös lapsen, nuoren tai perheen kanssa työskentelevä viranomainen voi tehdä yhdessä lapsen tai perheen kanssa sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton kirjallisesti, kun tilanne ei ole kiireellinen. Näissä tilanteissa yhteydenotto voi korvata lastensuojeluilmoituksen tekemisen tarpeen.

Kiireellisessä tilanteessa ole yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai 112.

Asiointikanavat

Sosiaalitoimisto, Naantali

Sosiaalitoimisto, Pöytyä

Sosiaalitoimisto, Raisio