Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus/yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (huoli-ilmoitus)

Kiireellisessä tapauksessa ota välittömästi yhteyttä sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystyksen asiakaspuhelinnumero: 02 262 6003 (24/7). Hätätilanteissa soita 112. Tätä lomaketta käytetään tilanteissa, jotka eivät vaadi kiireellistä selvitystä tai avuntarvetta. Ilmoitukset ja yhteydenotot otetaan käsittelyyn arkipäivisin.

Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon palveluja tarvitsevasta aikuisesta (yli 18-vuotiaasta henkilöstä) tai ikääntyneestä henkilöstä (yli 65-vuotiaasta), kun henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Lisäksi voit tällä lomakkeella tehdä yhteydenoton tuen tarpeen arvioimiseksi, kun pyydät apua omaan tilanteeseen, sinulla on tukea tarvitsevan suostumus tai sinulla on huoltajan tai lapsen lupa yhteydenottoon silloin, kun kyseessä on alaikäisen tuen tarve.

Yhteydenotto / ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi perustuu sosiaalihuoltolain 35 §:n (30.12.2014/1301). Yhteydenoton tai ilmoituksen kirjaamiseksi tarvitsemme joitakin henkilökohtaisia tietoja. Tietoja tarvitaan asiakkaan tilanteen selvittämiseksi ja ilmoittajan tavoittamiseksi mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Ilmoitusvelvollinen ei voi tehdä ilmoitusta nimettömästi. Muu kuin ilmoitusvelvollinen voi tehdä ilmoituksen nimettömästi, mutta mikäli ilmoittajan yhteystiedot lisätään ilmoitukseen, tietoa ei välttämättä voida pitää salassa asianosaisilta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.)

Asiakkaan tavoittamiseksi ja tilanteen selvittämiseksi tarvitsemme ilmoitusta koskevan henkilön yhteystietoja. Pyydämme lisäämään ilmoitukseen puhelinnumerot (alaikäisen kohdalla myös huoltajan puhelinnumero), mikäli ovat ilmoittajan tiedossa.

Mikäli ei tiedossa, valitse ilmoittajan kotikunta tai tapahtumapaikka.
Henkilötiedot (ketä ilmoitus koskee)
Avun tarpeessa oleva henkilö on (Pakollinen kenttä)
Huoltajat tai muut lapsen hoidosta vastaavat henkilöt
Henkilö 1
Henkilö 2
Henkilön suostumus yhteydenottoon (Pakollinen kenttä)
Suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan
Ilmoituksen tekijä