Hyppää pääsisältöön

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Avainsanat:
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tukimuoto. Sen tavoitteena on edistää henkilön tai perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Saatavuus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemisen edellytyksenä on, että perustoimeentulotuen saaminen on hyväksytty Kelassa. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja on viimesijainen etuus.

Ohje

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Hyvinvointialueelta voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jos sinulla on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata. Sinulle tulee olla voimassa oleva päätös Kelan myöntämästä perustoimeentulotuesta. Hakemukseen tarvitaan liitteitä tapauskohtaisesti ja liitteiden tarve riippuu toimeentulotuen käyttötarkoituksesta. Voit kysyä neuvoa toimeentulotuen hakemisesta oman asuinkuntasi sosiaalipalveluista.

Asiointikanavat