Hyppää pääsisältöön

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Avainsanat:

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja on viimesijainen taloudellinen tukimuoto. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää hyvinvointialueen sosiaalipalvelut. Täydentävää toimeentulotukea voi saada erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin tai tarpeisiin. Erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saantia (vähintään puoli vuotta), pitkäaikaista vaikeaa sairautta (kestänyt vähintään vuoden) sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta, omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä sekä pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevää tukea voidaan myöntää, mikäli se on välttämätöntä elämäntilanteesi parantamiseksi tai vaikeuksien lievittämiseksi, esimerkiksi taloudellisen tilanteesi äkillisesti huonontuessa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tilapäisen taloudellisen tuen tarpeessa. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemisen edellytyksenä on, että Kelan perustoimeentulotuesta on voimassaoleva myönteinen tai kielteinen päätös.

Miten saat palvelua?

Voit hakea hyvinvointialueesi sosiaalipalveluista täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jos sinulla on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata. Hakemukseen tarvitaan liitteitä tapauskohtaisesti ja liitteiden tarve riippuu toimeentulotuen käyttötarkoituksesta.

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi Soihtu-tiimiin puhelimitse. Mikäli sinulla on jo oma työntekijä sosiaalipalveluissa, ota suoraan yhteyttä häneen. Soihtu-tiimiin otetaan yhteyttä, jos asiakkuutta ei vielä ole.

Asiointikanavat

Asiakasohjaus Soihtu Turku

Kaarinan sosiaalipalvelut