Hyppää pääsisältöön
Vammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää joukkoliikennettä.

Kuljetuspalvelu tarkoittaa tavallisen taksin tai inva- tai paaritaksin käyttöä. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Matkojen tarkempi määrä, sisältö ja tarvittavat lisäpalvelut määritellään erikseen asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kuljetuspalvelun oheen voidaan tarvittaessa myöntää saattajapalvelua. Erityisin perustein
voidaan asiakkaalle myöntää myös vakiotaksioikeus eli oikeus käyttää samaa taksinkuljettajaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle muutoin maksuton, mutta asiakas maksaa omavastuuosuuden, joka määräytyy julkisen liikenteen taksojen mukaisesti.

Saatavuus

Palvelua voivat saada vaikeavammaiset henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkua kodin ulkopuolella, ja jotka eivät ilman kohtuuttomia vaikeuksia pysty käyttämään julkisen liikenteen palveluita. Kuljetuspalvelun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ohje

Palvelua myönnetään vammaispalvelulain perusteella. Ota yhteyttä oman asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Asiointikanavat