Hyppää pääsisältöön

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Tällä hakemuksella haetaan sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaista kuljetuspalvelua. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, joilla on pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia ja jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia. Palvelun tarkoituksena on tukea itsenäisiä elämisen mahdollisuuksia omassa kodissa. Tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen etuus.
Ilmoittajan kotikunta (Pakollinen kenttä)
Hakijan henkilötiedot
Hakijan nimi (Pakollinen kenttä)
Henkilötunnus (Pakollinen kenttä)
Osoite (Pakollinen kenttä)
Postinumero (Pakollinen kenttä)
Puhelinnumero (Pakollinen kenttä)
Sähköpostiosoite
Huoltaja tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot
Muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
Puolesta asioijan tiedot, nimi- ja yhteystiedot, sähköpostiosoite
Asiointikieli (Pakollinen kenttä)
Muu, mikä?
Vamman tai sairauden aiheuttama avuntarve
Diagnoosit / muut vammat ja sairaudet (Pakollinen kenttä)
Vammaan / sairauteen liittyvät toimintakyvyn rajoitteet ja avun tarpeet (Pakollinen kenttä)
Milloin nykyisen kaltainen, vammaan tai sairauteen liittyvä toimintarajoite on alkanut?
Käytössä olevat apuvälineet
pyörätuoli, kokoontaittuva
pyörätuoli, ei kokoontaittuva
erityisen leveä pyörätuoli
sähköpyörätuoli
rollaattori, kokoontaittuva
rollaattori, ei kokoontaittuva
happirikastin/hengityslaite/happipullot
kyynärsauvat/keppi
sähkömopo
ei apuvälineitä käytössä
muu, mikä?
Muu apuväline
Asuin- ja elinolosuhteita koskevat tiedot
Asumismuoto
Monesko kerros?
Onko talossanne riittävän tilava hissi?
Muu, mikä?
Asunnon sijainti palveluiden ja liikenneyhteyksien kannalta
Matka lähimmälle julkisen liikenteen pysäkille
Matka lähimmälle julkisen liikenteen pysäkille
metriä
Matka lähikauppaan
Matka lähikauppaan
metriä
Mitä seuraavista liikennevälineistä käytätte (Pakollinen kenttä)
Palveluun liittyvä avun tarve
Tarvitsetteko toisen henkilön apua päästäksenne autoon? (Pakollinen kenttä)
Tarvitsetteko apua päivittäisissä toiminnoissa? (esim. kotitaloustöissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja riisuuntumisessa)? (Pakollinen kenttä)
Keneltä saatte apua päivittäisiin toimiin?
Tarvitsetteko apua asioiden hoidossa kodin ulkopuolella?
Keneltä saatte apua asiointeihin?
Miten liikutte sisällä asunnossanne?
Miten liikutte kodin ulkopuolella?
Miten selviydytte portaista?
Kuinka pitkän matkan pystytte kulkemaan ulkona
Liikkuminen apuvälineiden avulla
Kesällä metriä
Talvella metriä
Ilman apuvälineitä
Kesällä metriä
Talvella metriä
Lisätietoja
lisatietoja_
Tulo- ja varallisuustiedot
Palkkatulot
Re-order Hakijan bruttotulot €/kk Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk Paino Toimenpiteet
Hakijan bruttotulot €/kk
Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk
Item weight
Kansaneläke (ilman asumistukea, rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää)
Re-order Hakijan bruttotulot €/kk Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk Paino Toimenpiteet
Hakijan bruttotulot €/kk
Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk
Item weight
Työeläke (maksaja; mahdollisesti useampi)
Re-order Hakijan bruttotulot €/kk Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk Paino Toimenpiteet
Hakijan bruttotulot €/kk
Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk
Item weight
Muu eläke
Re-order Hakijan bruttotulot €/kk Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk Paino Toimenpiteet
Hakijan bruttotulot €/kk
Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk
Item weight
Vuokratulot
Re-order Hakijan bruttotulot €/kk Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk Paino Toimenpiteet
Hakijan bruttotulot €/kk
Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk
Item weight
Korko- ja osinkotulot
Re-order Hakijan bruttotulot €/kk Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk Paino Toimenpiteet
Hakijan bruttotulot €/kk
Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk
Item weight
Muut tulot
Re-order Hakijan bruttotulot €/kk Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk Paino Toimenpiteet
Hakijan bruttotulot €/kk
Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk
Item weight
Sotilasvammalain mukainen korvaus
Re-order Hakijan bruttotulot €/kk Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk Paino Toimenpiteet
Hakijan bruttotulot €/kk
Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk
Item weight
Sotilasvamman haittaprosentti (%)
Re-order Hakijan bruttotulot €/kk Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk Paino Toimenpiteet
Hakijan bruttotulot €/kk
Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk
Item weight
Rintamatunnus
Re-order Hakijan bruttotulot €/kk Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk Paino Toimenpiteet
Hakijan bruttotulot €/kk
Avo- tai aviopuolison bruttotulot €/kk
Item weight
Liitetiedostot
Julkisen terveydenhuollon lausunto
Vain yksi tiedosto.
Rajoitus: 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: pdf, png, jpg, jpeg.
Hakemuksen liitteenä tulee olla julkisen terveydenhuollon lausunto (enintään vuoden vanha)