Hyppää pääsisältöön

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Tällä hakemuksella haetaan vammaispalvelulain 8 §:n mukaista kuljetuspalvelua. Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka ei pitkäaikaisen vamman tai sairauksien aiheuttamien liikkumisen vaikeuksien vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vamman lisäksi otetaan huomioon hakijan elinympäristö, elämäntilanne ja päivittäiset toimintaolosuhteet.
Ilmoittajan kotikunta (Pakollinen kenttä)
Hakijan henkilötiedot
Hakijan nimi (Pakollinen kenttä)
Henkilötunnus (Pakollinen kenttä)
Osoite (Pakollinen kenttä)
Postinumero (Pakollinen kenttä)
Puhelinnumero (Pakollinen kenttä)
Sähköpostiosoite
Huoltaja tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot
Muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
Puolesta asioijan tiedot, nimi- ja yhteystiedot, sähköpostiosoite
Asiointikieli (Pakollinen kenttä)
Muu, mikä?
Haen kuljetuspalvelua seuraaviin matkoihin (Pakollinen kenttä)
haen_kuljetuspalvelua_seuraaviin_matkoihin_ (Pakollinen kenttä)
Vamman tai sairauden aiheuttama avuntarve
Diagnoosit / muut vammat ja sairaudet (Pakollinen kenttä)
Vammaan / sairauteen liittyvät toimintakyvyn rajoitteet ja avun tarpeet (Pakollinen kenttä)
Milloin nykyisen kaltainen, vammaan tai sairauteen liittyvä toimintarajoite on alkanut?
Käytössä olevat apuvälineet
pyörätuoli, kokoontaittuva
pyörätuoli, ei kokoontaittuva
erityisen leveä pyörätuoli
sähköpyörätuoli
rollaattori, kokoontaittuva
rollaattori, ei kokoontaittuva
happirikastin/hengityslaite/happipullot
kyynärsauvat/keppi
sähkömopo
ei apuvälineitä käytössä
muu, mikä?
Muu apuväline
Asuin- ja elinolosuhteita koskevat tiedot
Asumismuoto
Monesko kerros?
Onko talossanne riittävän tilava hissi?
Muu, mikä?
Asunnon sijainti palveluiden ja liikenneyhteyksien kannalta
Matka lähimmälle julkisen liikenteen pysäkille
Matka lähimmälle julkisen liikenteen pysäkille
metriä
Matka lähikauppaan
Matka lähikauppaan
metriä
Mitä seuraavista liikennevälineistä käytätte (Pakollinen kenttä)
Palveluun liittyvä avun tarve
Tarvitsetteko toisen henkilön apua päästäksenne autoon? (Pakollinen kenttä)
Tarvitsetteko apua päivittäisissä toiminnoissa? (esim. kotitaloustöissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja riisuuntumisessa)? (Pakollinen kenttä)
Keneltä saatte apua päivittäisiin toimiin?
Tarvitsetteko apua asioiden hoidossa kodin ulkopuolella?
Keneltä saatte apua asiointeihin?
Miten liikutte sisällä asunnossanne?
Miten liikutte kodin ulkopuolella?
Miten selviydytte portaista?
Kuinka pitkän matkan pystytte kulkemaan ulkona
Liikkuminen apuvälineiden avulla
Kesällä metriä
Talvella metriä
Ilman apuvälineitä
Kesällä metriä
Talvella metriä
Ansiotyö
ansiotyo_
Työnantaja
Työpaikan osoite / osoitteet
Muut mahdolliset työpisteet
Työpäivien lukumäärä kuukaudessa
Päivittäinen työaika tuntia
Saatko avustusta työmatkoihin muualta
Mistä
Opiskelu
Oppilaitos
Oppilaitoksen osoite / osoitteet
Vaihtuvatko opiskelupaikat päivän aikana siten, että siirtymisiin tarvitaan kuljetuspalvelua?
Opintojen alkamispäivä
Opintojen päättymispäivä kuluvana lukuvuonna
Opiskelupäivien lukumäärä kuukaudessa
Arvioitu valmistumisaika
Saatko avustusta opiskelumatkoihin muualta
Mistä
Muut asiaan vaikuttavat avustukset ja mahdolliset korvaustahot
Onko teille myönnetty autoavustusta
Minä vuonna
Onko teille myönnetty autoveronpalautusta
Minä vuonna
Oletteko selvittänyt mahdollisuudet vakuutusyhtiön myöntämiin korvauksiin kuljetuspalvelusta?
Onko teille myönnetty / oletteko hakenut korvausta vakuutusyhtiöstä (liikennevakuutus, tapaturmavakuutus, tms.)?
Mistä
Lisätietoja
Esim. mahdolliset kuljetuksen kannalta oleelliset asiat, kuten muistisairaus, vaikeus ajaa sähköpyörätuolilla nostolaitteeseen, erikoisleveä pyörätuoli, vaikeudet kommunikoinnissa tai puheen tuottamisessa, heikentynyt kuulo/kuulovamma, heikentynyt näkökyky/näkövamma
Liitetiedostot
Julkisen terveydenhuollon lausunto
Vain yksi tiedosto.
Rajoitus: 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: pdf, png, jpg, jpeg.
Muut asiantuntijalausunnot
Enintään 5 tiedostoa.
Rajoitus: 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: pdf, png, jpg, jpeg.
Hakemuksen liitteenä tulee olla

  • Julkisen terveydenhuollon lausunto (enintään vuoden vanha), joka sisältää kuvauksen asiakkaan vammasta ja toimintakyvystä. (Kysy tarvittaessa lisätietoja Varhan vammaispalveluilta)
  • Muut asiantuntijalausunnot