Hoppa till huvudinnehåll

Elektronisk ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd

Utkomststödet är avsett som ett tillfälligt stöd och är den form av stöd som beviljas i sista hand. Grundläggande utkomststöd söks från FPA.

Välfärdsområdets socialtjänster beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för särskilda eller exceptionella situationer eller behov. Som särskilt behov eller särskild omständighet kan betraktas t.ex. långvarigt utkomststöd (minst ett halvt år), långvarig svår sjukdom (har varat i minst ett år) samt särskilda behov i anslutning till barnens hobbyverksamhet.

Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja din eller din familjs sociala trygghet och förmåga klara sig på egen hand, samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Förebyggande stöd kan beviljas om det är nödvändigt för att förbättra din livssituation eller lindra svårigheter, till exempel om din ekonomiska situation plötsligt försämras.

Du kan ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd elektroniskt från Egentliga Finlands välfärdsområde via länkarna nedan.