Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan om behov av socialvård / kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet

Ta omedelbart kontakt med socialjouren i brådskande fall. Klienttelefonnumret till socialjouren är telefon 02 262 6003 (24/7). Ring 112 i nödsituationer. Denna blankett används i situationer som inte kräver brådskande utredning eller hjälpbehov. Anmälningarna och kontakttaganden tas i behandling på vardagar.

Med denna blankett kan du göra en anmälan om en vuxen person (personen över 18 år) eller en äldre person (över 65 år) som behöver socialservice när personen är uppenbart oförmögen att ta ansvar för sig själv, sin hälsa eller säkerhet. Därtill kan du med denna blankett ta kontakt för bedömning av stödbehovet, när du ber om hjälp i din egen situation, du har samtycke av den person som behöver stöd eller du har vårdnadshavarens eller barnets tillstånd att ta kontakt då det är fråga om en minderårigs behov av stöd.

Kontakt med / anmälan till socialvården för bedömning av stödbehovet baserar sig på 35 § i socialvårdslagen (30.12.2014/1301). För att registrera kontakten eller anmälan behöver vi några personliga uppgifter. Uppgifter behövs för att reda ut klientens situation och för att nå anmälaren för att få eventuella tilläggsuppgifter. Den som är anmälningsskyldig kan inte göra en anmälan anonymt. Andra personer än anmälningsskyldiga kan göra anmälan anonymt men om anmälarens kontaktuppgifter fogas till anmälan kan informationen inte nödvändigtvis hållas hemlig för parterna. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 11 § 2 mom.)

För att nå klienten och för att reda ut situationen behöver vi kontaktuppgifterna till den person som gör anmälan. Vi ber att foga telefonnumren till anmälan (när det gäller en minderårig även telefonnumret till vårdnadshavaren), ifall anmälaren känner till dem.

Med denna blankett kan du göra en anmälan om en person. Om du är oroar dig för flera personer, vänligen gör separata anmälningar om dem.

Hemkommun för den person som är i behov av stöd (Obligatoriskt fält)

Om den inte är känd, välj anmälarens hemkommun eller plats för händelse.

I Åbo används en annan anmälningsblankett. Du hittar blanketten genom länken nedan.
https://www.varha.fi/sv/anmalan-om-behov-av-socialvard

Personuppgifter (den som anmälan gäller)
Personen är (Obligatoriskt fält)
Personens namn (Obligatoriskt fält)
Personbeteckning
Postadress
Telefonnummer
Vårdnadshavare eller ansvarig för barnets vård
Person 1
Efternamn och alla förnamn
Personbeteckning
Postadress
Telefon
Relation till barnet
Person 2
Efternamn och alla förnamn
Personbeteckning
Postadress
Telefon
Relation till barnet
Personens samtycke till kontakt (Obligatoriskt fält)
Samtycke kan inte fås och personen är uppenbart oförmögen att svara för
Orsaker som föranlett kontakten / anmälan (Obligatoriskt fält)
Uppgifter om anmälaren
Namn
Tjänsteställning / yrkesbeteckning
Verksamhetsställe
Postadress
Telefon
Bifogade filer
Bifogade filer
Som mest 5 filer.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, png, jpg, jpeg.