Hyppää pääsisältöön

Lastensuojeluilmoitus

Tällä lomakkeella teet lastensuojeluilmoituksen, kun epäilet, että lapsen lastensuojelun tarve pitäisi selvittää.

Kiireellisessä tapauksessa ota välittömästi yhteyttä sosiaalipäivystykseen, esimerkiksi silloin kun epäilet lapsen pahoinpitelyä, lapsi on äkillisesti ilman huoltajaa tai huoltaja on päihtynyt. Sosiaalipäivystyksen asiakaspuhelinnumero 02 262 6003 (24/7). Hätätilanteissa soita 112.

Viranomaisten, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista lastensuojeluviranomaisille. Muutkin, kuten vanhemmat, naapurit, sukulaiset, ystävät tai lapsi itse, jotka epäilevät lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, voivat ottaa yhteyttä lomakkeen avulla lastensuojelun sosiaalityöhön.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen perustuu lastensuojelulain 25 §:n (13.4.2017/417).

Ilmoituksen kirjaamiseksi tarvitsemme joitakin henkilökohtaisia tietoja. Tietoja tarvitaan asiakkaan tilanteen selvittämiseksi ja ilmoittajan tavoittamiseksi mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Ilmoitusvelvollinen ei voi tehdä ilmoitusta nimettömästi. Muu kuin ilmoitusvelvollinen voi tehdä ilmoituksen nimettömästi, mutta mikäli ilmoittajan yhteystiedot lisätään ilmoitukseen, tietoa ei välttämättä voida pitää salassa asianosaisilta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.)

Asiakkaan tavoittamiseksi ja tilanteen selvittämiseksi tarvitsemme huoltajan/lapsen yhteystietoja. Pyydämme lisäämään ilmoitukseen puhelinnumerot, mikäli ovat ilmoittajan tiedossa.

Mikäli ei tiedossa, valitse ilmoittajan kotikunta tai tapahtumapaikka.

Turussa, Raisiossa ja Ruskolla on käytössä eri ilmoituslomake. Löydät lomakkeet alla olevan linkin kautta.
https://www.varha.fi/fi/lastensuojeluilmoitus

Henkilötiedot (ketä ilmoitus koskee)
Lapsi asuu
Huoltajat tai muut lapsen hoidosta vastaavat henkilöt
Onko lapselle kerrottu lastensuojeluilmoituksesta?
Onko lastensuojeluilmoituksesta ilmoitettu huoltajalle/huoltajille
Ilmoituksen tekijä
Ilmoittajataho