Hyppää pääsisältöön

Rakenteellinen sosiaalityö ja sosiaalinen raportointi

Rakenteellisella sosiaalityöllä nostetaan sosiaalialan osaaminen ja ihmisten kokemustieto osaksi palvelujärjestelmän ja yhteiskunnan kehittämistä.

Rakenteellisen sosiaalityön tehtävä on lakisääteinen, ja sen toteuttamiseen on sosiaalityön kentällä selvää kiinnostusta, mutta kokonaisuudessaan rakenteellinen orientaatio toteutuu suomalaisessa sosiaalityössä vielä vaatimattomasti (kts. esim. MoRa-hankkeen tulokset teoksessa Vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö).

Rakenteellisen sosiaalityön toteutumisen kannalta on tärkeää, että se saadaan aidosti osaksi niin hyvinvointialueen organisaatiota, sosiaalityön kehittämisen rakenteita kuin arkisen työn käytäntöjäkin. Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteiden toteutuminen edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kehittämisen tukemiseksi olemme koonneet hyvinvointialueelle rakenteellisen sosiaalityön verkoston, joka aloitti toimintansa syksyllä 2023. Lisätietoja voi tiedustella Camilla Eloselta (ca­mil­la.elo­nen@varha.fi).

Vasso on lisäksi vuosittain järjestänyt rakenteellisen sosiaalityön seminaarin. Vuodelle 2025 on suunnitteilla ensimmäinen moninäkökulmainen sosiaalisen raportoinnin seminaari.

Skip video

Upotettua sisältöä ei voida näyttää, koska olet kieltänyt evästeiden käytön.

Sosiaalinen raportointi on rakenteellisen sosiaalityön työkalu

Sosiaalialan arjessa kertyy paljon tietoa ja ymmärrystä siitä, miten palvelujärjestelmä toimii ja mitä yhteiskunnan marginaaleissa tapahtuu. Tämä tieto on tärkeä saada hyödynnettyä hyvinvointialueen kehittämisessä. Sosiaalinen raportointi on hyödyllinen työkalu kokonaisuuksien hahmottamiseen, heikkojen signaalien paikantamiseen ja ilmiöihin tarttumiseen.

Työkalu on tarkoitettu varsinaissuomalaisille sosiaalialan ammattilaisille. Voit raportoida milloin vain suomeksi tai ruotsiksi. Huomioithan, että vastaukset esitetään sellaisinaan sekä esimiehille että netissä julkisesti saatavilla olevissa raporteissa.

Sosiaalisen raportoinnin verkkolomake on avoinna ympäri vuoden. Vuoden 2023 raportointikausi päättyi 15.10.2023, jonka jälkeen tuloksia on käsitelty hyvinvointialueella niin rakenteellisen sosiaalityön verkostossa kuin johtoryhmissäkin. Tästä työskentelystä voit lukea lisää sivun alalaidasta löytyvästä sosiaalisen raportoinnin yhteenvedosta vuodelta 2023.

Aiempien vuosien raportit löydät tämän sivun alalaidasta.

Mitä ta­pah­tuu ra­por­toin­nin jäl­keen?

  • Tuloksista koostetaan yhteenveto, joka toimitetaan palvelualueille
  • Raporttien sisällöt käsitellään rakenteellisen sosiaalityön verkostossa sekä hyvinvointialueen johtoryhmissä.
  • Ajankohtaiset asiat nostetaan kahdesti vuodessa sote-palvelulautakuntaan.
  • Vasso ja hankkeet hyödyntävät tuloksia kehittämistyössä laajasti, esimerkiksi oppilaitosyhteistyössä ja käytäntötutkimusten aiheiden valinnassa, edunvalvonnassa, viestinnässä ja hyvinvointikertomuksessa. Tarvittavia muutoksia edistetään niin hyvinvointialueen sisällä kuin valtakunnallisessakin kehittämistyössä, ja muutostarpeet huomioidaan myös uusien hankkeiden valmistelussa. Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden palveluketjua on kehitetty useissa hankkeissa.
  • Raportoinnin tulosten hyödyntämistä kehitetään myös osana SHQS-laatujärjestelmän käyttöönottoa sekä asiakaspalautteen keräämistä.
  • On tärkeää, että sosiaalisen raportoinnin tulokset käsitellään myös omassa työyksikössäsi, sillä tuloksilla vaikuttaminen on yhteinen tehtävämme. Samalla hyvinvointialueen yhtenäiset rakenteet mahdollistavat nyt laajemman kehittämistyön.
  • Vasso kehittää laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti sosiaalialan osaamista ja palveluita, ja tämän kokonaisuuden osana sosiaalista raportointia on kehitetty Varsinais-Suomessa vuodesta 2019 alkaen. Yhteistyössä Vasson kanssa vuosina 2022–2023 sosiaalista raportointia edistettiin ja malli vakiinnutettiin hyvinvointialueelle Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa, ja vuosina 2023–2025 rakenteellisen sosiaalityön kokonaisuuden kehittäminen jatkuu Kestävän kasvun rahoituksen tuella. Kehittämistyön ajankohtaisesta tilanteesta ja tavoitteesta voit lukea lisää sivun alalaidasta löytyvästä rakenteellisen sosiaalityön työpaperista 2.0.

 Lue lisää rakenteellisen sosiaalityön tilasta ja tulevaisuudesta tuoreesta MoRa-hankkeen julkaisusta.

Ra­ken­teel­li­sen so­si­aa­li­työn tila ja tu­le­vai­suus Suo­mes­sa (jyu.fi)

Aiempien vuosien sosiaalisen raportoinnin tulokset löydät alta.