Hoppa till huvudinnehåll

Strukturellt socialt arbete och social rapportering

Med strukturellt socialt arbete vill man utveckla servicesystemet och samhället genom att lyfta fram sakkunskapen inom det sociala området samt människors erfarenheter.

Strukturellt socialt arbete är en lagstadgad uppgift och det finns ett tydligt intresse på fältet att åta sig den här förpliktelsen. Överlag beaktas dock den strukturella aspekten rätt måttligt inom det sociala arbetet i Finland (se t.ex. resultaten från projektet MoRa i rapporten Vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö).

För att det strukturella sociala arbetet ska gå att genomföra är det viktigt att det verkligen omfattas av såväl välfärdsområdets organisation som strukturerna för utvecklingen av det sociala arbetet och rutinerna i det vardagliga arbetet. För att uppnå målen för det strukturella sociala arbetet krävs ett brett samarbete mellan olika aktörer.

För att stödja denna utveckling startade vi ett nätverk för strukturellt socialt arbete inom välfärdsområdet hösten 2023. Kontakta Camilla Elose (camilla.elonen@varha.fi) för mer information.

Vasso anordnar också årligen ett seminarium om strukturellt socialt arbete. För 2025 planeras det första seminariet för social rapportering.

Skip video

Inbäddat innehåll kan inte visas eftersom du har inaktiverat användningen av cookies.

Social rapportering är ett verktyg för strukturellt socialt arbete

Inom det vardagliga sociala arbetet samlas det mycket kunskap och kännedom om hur servicesystemet fungerar och om vad som pågår i samhällets marginaler. Det är viktigt att utnyttja den här informationen för att utveckla välfärdsområdet. Social rapportering är ett användbart verktyg för att uppfatta helheter, lokalisera svaga signaler och ta tag i fenomen.

Verktyget är avsett för personalen inom socialvården i Egentliga Finland. Du kan när som helst rapportera på finska eller svenska. Observera att svaren presenteras oredigerade både till chefer och i rapporter som är allmänt tillgängliga på nätet.

Webbformuläret för social rapportering är öppet året om. Rapporteringsperioden 2023 avslutades 15.10.2023. Därefter diskuterades resultaten inom välfärdsområdet både inom ledningsgrupperna och inom nätverket för strukturellt socialt arbete. Läs mer i sammandraget av den sociala rapporteringen från 2023, som finns längst ner på sidan.

Längst ner på sidan finns också rapporterna från tidigare år.

Vad händer efter rapporteringen?

  • En sammanfattning av resultaten sammanställs och skickas till serviceområdena.
  • Innehållet i rapporterna diskuteras i nätverket för strukturellt arbete och i välfärdsområdets ledningsgrupper.
  • Aktuella frågor tas upp två gånger per år i nämnden för social- och hälsotjänster.
  • Vasso och projekten utnyttjar resultaten i stor utsträckning i utvecklingsarbetet, till exempel när det gäller samarbete med läroanstalter,  val av teman för praktikforskning, intressebevakning, kommunikation och välfärdsberättelsen. Åtgärder för att göra nödvändiga ändringar främjas både inom välfärdsområdet och i det nationella utvecklingsarbetet, och beaktas också i beredningen av nya projekt. Till exempel har flera projekt utvecklat servicekedjan för mentalvårdstjänster.
  • Utnyttjandet av rapporteringsresultaten kommer också att utvecklas i samband med att kvalitetssystemet SHQS införs och kundrepsons samlas in.
  • Det är viktigt att resultaten av den sociala rapporteringen även diskuteras inom den egna arbetsenheten – vi har ett gemensamt att se till att rapporteringen leder till resultat.  Samtidigt möjliggör välfärdsområdenas likartade strukturer nu ett bredare utvecklingsarbete.
  • Vasso utvecklar mångsidigt och långsiktigt kunnandet och tjänsterna inom det sociala området, och som en del av den här helheten har den sociala rapporteringen utvecklats i Egentliga Finland sedan 2019. I samarbete med Vasso främjades den sociala rapporteringen under 2022–2023 och modellen etablerades i välfärdsområdet inom projektet Framtidens social- och hälsocentral. Under 2023–2025 fortsätter utvecklingen av det strukturella sociala arbetet som helhet med stöd av finansieringen för Hållbar tillväxt. Läs mer om målen för utvecklingsarbetet samt om hur arbetet framskrider i arbetspappret om strukturellt socialt arbete 2.0  längre ner på sidan (på finska).

 Läs mer om läget och framtiden för strukturellt socialt arbete i den nyligen publicerade rapporten från MoRa-projektet (på finska).

Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa (jyu.fi)

Resultatet från social rapportering från tidigare år finns nedan (på finska).