Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Tutkimuslupa, opinnäytetyön lupa ja tietolupa

Kaikkiin hyvinvointialueella tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin tarvitaan Varhan lupa. Saatat tarvita tutkimuksen lisäksi tietoluvan, eettisen toimikunnan lausunnon tai jonkin muun viranomaisen luvan. Lupaa haetaan Varhan sähköisellä tutkimuslupahakemuksella Tuurella.

Tuure tutkimuksen työpöytä

Tuure on Varhan tutkimuksen hallinnan sähköinen järjestelmä, tutkimuksen työpöytä. Tuuren avulla voit hakea tutkimuslupaa, opinnäytetyön lupaa, tietolupaa, muutosta olemassa oleviin lupiin sekä ilmoittaa apurahan hallinnoinnista. Myöhemmin Tuureen tulee uusia ominaisuuksia, jotka liittyvät mm. sisäisiin tarjouspyyntöihin ja tutkimusten talousasioihin.

Tutkimuslupa

Kaikkiin hyvinvointialueella tehtäviin tieteellisiin tutkimuksiin tarvitaan tutkimuslupa. Lisäksi tutkimus saattaa tarvita tietoluvan, eettisen toimikunnan lausunnon tai jonkin muun viranomaisen luvan.

Opinnäytetöille (väitöskirjoja lukuun ottamatta) haetaan opinnäytetyönlupaa, ei tutkimuslupaa. Väärällä lomakkeella tulleet hakemukset palautetaan.

Opinnäytetyön lupa

Opinnäytetöiden lupaa haetaan samalla Tuure-järjestelmällä kuin tutkimuslupaa, mutta kumpaankin on omat erilliset hakemukset. Väitöskirjatutkimusten lupa haetaan käyttämällä tutkimuslupahakemusta, ei opinnäytetyön lupahakemusta.

Tietolupa

Tietolupa tarvitaan pääsääntöisesti rekisteritutkimuksiin. Tietolupa antaa luvan käyttää salassa pidettäviä rekisteritietoja tieteelliseen tutkimukseen. Varhassa tehtäviin tutkimuksiin tarvitaan lisäksi tutkimuslupa.