Hyppää pääsisältöön

Väkivallan ehkäisy

Väkivaltaa ilmenee kaikissa yhteiskuntaluokissa, riippumatta ihmisen iästä, sukupuolesta tai kulttuurista. Se aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, inhimillistä kärsimystä, vaikuttaa haitallisesti lasten ja nuorten kehitykseen ja pahimmillaan voi jopa johtaa ihmishenkien menetyksiin. Väkivaltaa voi esiintyä ihmisten arjessa monin eri tavoin: fyysisenä, henkisenä, seksuaalisena, omaisuuteen kohdistuvana, taloudellisena, kemiallisena tai digitaalisena väkivaltana, vainona tai uhkaamisena. Myös kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin katsotaan olevan väkivaltaa.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä

Väkivallan ehkäisy edellyttää riittäviä palveluita sekä monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön erityisasiantuntijan koordinoiman työryhmä tavoitteena on ehkäistä väkivaltaa kuntien, eri viranomaisten, järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyönä. Työryhmän yhtenä tehtävänä on luoda tavoitteellinen toimenpidesuunnitelma, jonka avulla kehitetään ja seurataan vaikuttavasti väkivallan ehkäisytyötä Varhan alueella.

Jokaisella on oikeus turvalliseen arkeen ja lähisuhteisiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön väkivallan ehkäisytyöllä on päämääränä, että asukkaat ovat tietoisia väkivallan haitoista ja seurauksista sekä saatavilla olevista palveluista ja avusta.

Väkivallan ehkäisyyn liittyvissä asioissa, otathan yhteyttä:

Erityisasiantuntija Sirkku Opacic

sirkku.opacic@varha.fi