Hoppa till huvudinnehåll

Förebyggande av våld

Våld förekommer i alla samhällsklasser, oavsett ålder, kön eller kultur. Det orsakar betydande kostnader, mänskligt lidande, påverkar barns och ungdomars utveckling negativt och kan i värsta fall till och med leda till dödsfall. Våld kan ta sig många uttryck i människors dagliga liv: fysiskt, känslomässigt, sexuellt, egendomsrelaterat, ekonomiskt, kemiskt eller digitalt våld, förföljelse eller hot. Missbruk och försummelse betraktas också som våld.

Samarbete för att förebygga våld

Förebyggande av våld kräver adekvata tjänster samt sektors- och myndighetsövergripande samarbete. Arbetsgruppens mål är att förebygga våld genom samarbete mellan kommuner, olika myndigheter, organisationer och välfärdsområdet, och arbetsgruppen koordineras av en sakkunnig från enheten för främjande av välfärd och hälsa. En av arbetsgruppens uppgifter är att utarbeta en målinriktad handlingsplan för utveckling och uppföljning av ett effektivt våldsförebyggande arbete i Varha-regionen.

Alla har rätt till en trygg vardag och nära relationer. Målet för det våldsförebyggande arbetet vid enheten för främjande av välfärd och hälsa är att se till att invånarna är medvetna om våldets skadeverkningar och konsekvenser samt om de tjänster och den hjälp som finns att tillgå.

Om frågor som rör förebyggande av våld, ta kontakt:

Specialistsakkunnig Sirkku Opacic

sirkku.opacic@varha.fi