Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 26.4.2023 18.00

Ändringar i avdelningarna vid serviceboendet Mäntyrinne

Nyckelord:

I början av juni omvandlas 14 platser för korttidsvård vid Mäntyrinne serviceboende för äldre i Åbo till platser för långtidsvård.

Ikääntynyt henkilö istuu pöydän ääressä ja hoitaja pitää kättään tämän selällä.

Genom ändringarna i avdelningsarrangemangen vid Mäntyrinne serviceboende kan man trygga att det finns tillräckligt mycket personal i långtidsvården för äldre.

I början av juni görs ändringar i avdelningsarrangemangen vid serviceboendet Mäntyrinne i Åbo. Mäntyrinne är ett serviceboende med heldygnsomsorg för äldre.

Platserna för långtidsvård som i dag finns på avdelning 6 flyttas till avdelning 1 som finns i samma byggnad. I och med detta flyttar de 14 klienter som bor på avdelning 6 till nya rum på avdelning 1.

I och med ändringarna tas avdelning 6 ur bruk. Personalen på avdelning 6 flyttar med klienterna till avdelning 1.

Bakgrunden till ändringarna är det svåra personalläget. Genom att sammanslå avdelningarna kan man trygga att det finns tillräckligt mycket personal inom långtidsvården.

− Alla klienters vård och tjänster tryggas precis som förr och alla klienter inom långtidsvården för äldre får fortsättningsvis bo i samma hus. Genom dessa ändringar kan vi trygga kvaliteten inom långtidsvården bättre än tidigare, säger serviceområdeschef Sari Ahonen.

Antalet platser för korttidsvård minskar

På avdelning 1 i Mäntyrinne finns för närvarande 20 platser för korttidsvård. Med korttidsvård avses kortvariga vårdperioder till exempel under en närståendevårdares lagstadgade ledigheter.

I samband med avdelningsändringarna försvinner 14 platser för korttidsvård från avdelning 1 eftersom dessa platser tas i långtidsvårdens bruk.

Efter ändringarna finns det cirka 70 platser för korttidsvård i Åbo under sommarmånaderna, och cirka 90 platser från och med hösten.

− Platserna för korttidsvård i Åbo räcker även efter detta till för att trygga vården av äldre under närståendevårdarnas lagstadgade ledigheter, säger Sari Ahonen.