Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 12.10.2023 15.47

Ankarverksamheten som stöder unga utvidgas till hela Varha i vinter

Nyckelord:

Syftet med den nationella Ankarverksamheten är att främja de ungas välbefinnande och förebygga brott i ett tidigt skede. I vinter kommer verksamheten att utvidgas till alla kommuner i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Neljä nuorta seisoo ryhmässä.

Den nationella Ankarverksamheten sker vid polisstationer i team med experter från polisen samt social- och hälsovården. Teamens sammansättning varierar mellan kommunerna. Syftet med verksamheten är att främja barns och ungas välbefinnande och förebygga brottslighet och gängbildning.

– Verksamheten fokuserar främst på att stödja ungdomarna, men också hela familjen beaktas i det här multiprofessionella arbetet. Fördelen är att de unga och deras familjer får allt stöd från ett och samma ställe eftersom olika myndigheter deltar i arbetet från första början. Verksamheten kan vara till hjälp till exempel i situationer där en ung person har börjat begå brott eller använda droger, berättar Jenni Kiviluoto, servicedirektör för kundhandledning.

Utöver unga förbrytare riktar sig Ankarverksamheten också mot våld i nära relationer och parrelationer. Personalen ska ha kompetens för att identifiera våld i nära relationer och för att agera i situationer där det förekommer våld i hemmet. Arbetet mot våld utgör en viktig del av arbetet med unga, eftersom en stor del av de brott som unga begår på ett eller annat sätt är förknippade med våld.

Utvidgande av Ankarverksamheten i Varha främjar jämlik tillgång till tjänster

För närvarande finns det Ankarverksamhet i Egentliga Finland på polisstationerna i Åbo, Loimaa och Salo. Kimitoön, Pargas, Letala, Nystad, Pyhäranta, Gustavs, Taivassalo eller Vemo har ännu inte Ankarverksamhet, men i vinter ska den utvidgas till alla kommuner i Varha.

– Inom Varha sker Ankarverksamheten vid polisstationerna som en del av kundhandledningen Fackla. Verksamheten har inte tidigare heller funnits i Somero, men i och med att Fackla-teamet i Salo-Somero inledde sin verksamhet har även Somero haft Ankarverksamhet från början av 2023, berättar Johanna Lehtola, kundhandledningschef inom social- och funktionshindertjänster.

Ankarverksamheten är ett riksomfattande och effektivt koncept och både polisinrättningen i Sydvästra Finland och social- och hälsovårdstjänsterna i Varha vill utvidga verksamheten.

– Det är en positiv sak att Ankarverksamhetens multiprofessionella tillvägagångssätt utvidgas till hela Varha-området. Samarbetet i de multiprofessionella ankarteamen med bekanta samarbetspartner är en viktig del av det förebyggande arbetet med ungdomar. Ankarverksamheten behöver också stöd av ett fungerande, lokalt servicenät, säger kommissarie Juhani Malmberg från den förebyggande enheten inom polisinrättningen i Sydvästra Finland.

‌Utvidgandet av Ankarverksamheten främjar jämlik tillgång till tjänster, även om behoven i de olika kommunerna ser olika ut. Man kommer att samarbeta tätt även med kommunerna.

Ankarverksamhetens nuläge samt alternativen för att utvidga verksamheten till hela Varha har kartlagts och planerats som en del av Framtidens social- och hälsocentral-projektets utvecklingsarbete.

Ankarverksamheten bygger på gemensamma nationella verksamhetsprinciper och mål, men den ordnas lokalt eller regionalt så att den motsvarar områdets behov och särdrag. Verksamheten styrs av Handboken för ankarverksamheten som har utgetts av Inrikesministeriet och verksamheten stöds av ett riksomfattande nätverk och en styrgrupp. En utvidgning av ankarverksamheten har också skrivits in i regeringsprogrammet som en del av åtgärderna för att bekämpa ungdoms- och gängbrottslighet.