Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.11.2023 09.28

Cancerstiftelsen har delat ut betydande utmärkelser

ÅUCS överläkare i urologi Peter Boström är årets cancerläkare

Nyckelord:

Cancerstiftelsen har utsett årets cancerläkare för 2023. Utmärkelsen gick till överläkare i urologi Peter Boström vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS). Som årets cancerskötare valdes sjukskötaren Sirpa Janttonen. Hon arbetar som gynekologisk cancersjukskötare vid Kuopio universitetssjukhus (KYS).

Peter Boström.

Utmärkelsen Årets cancerläkare för år 2023 gick till överläkare i urologi Peter Boström vid ÅUCS. Bild: Hanna Oksanen, Åbo universitet.

De prisbelönta har lovordats för sin högklassiga kompetens och för hur de bemöter patienter samt för god interaktion. I år då Cancerstiftelsen firar sitt 75-årsjubileum delar stiftelsen också ut andra viktiga priser.

Cancerstiftelsens pris på 5 000 euro beviljas årligen utifrån de förslag som inkommit till stiftelsen. Vid valet för 2023 ville Cancerstiftelsen framhäva den högklassiga och helhetsbetonade kliniska patientvården hos de utvalda proffsen inom området för cancerbehandlingar. 

Årets cancerläkare är cancerforskare och en framstående specialist som uppskattas av patienterna

Utmärkelsen ”Årets cancerläkare” gick till medicine doktor Peter Boström, som är överläkare på kliniken för urologi vid Åbo universitetscentralsjukhus ÅUCS och biträdande professor vid Åbo universitet.

Hans specialkompetens omfattar urologiska cancersjukdomar inklusive prostatacancer, njurcancer, urinblåsecancer och testikelcancer. I bakgrunden har han en specialutbildning i urologisk onkologi, dvs. urologiska cancerformer (2009–2011 Princess Margaret Cancer Center, Toronto, Kanada). I sin forskning har han koncentrerat sig främst på diagnostisk bildbehandling och prognostiska faktorer för urinblåsecancer och prostatacancer.

– Prostatacancer är en allmän sjukdom som förekommer i massiva mängder. Det är den vanligaste cancerformen överallt i västvärlden och toppar listorna som orsak till cancerdödlighet direkt efter lungcancer, säger Peter Boström i Cancerstiftelsens pressmeddelande.

Bland de otaliga studierna som pågår för närvarande menar Peter Boström att den viktigaste just nu är Promic-studien, där man utreder hur tarmmikroberna påverkar prostatahälsan. Han undersöker vilken inverkan sammansättningen av mag-tarmfloran har för individuella personers ämnesomsättning i prostatan och för dessa individers risk att insjukna i prostatacancer.

– Det är en mycket viktig och omfattande studie där hypotesen är att en västerländsk livsstil och diet kunde inverka på risken för prostatacancer genom att den ändrar på mikrobstammen i tjocktarmen. Med denna information är det i teorin också möjligt att finna metoder för att förebygga cancer.

Årets cancerläkare Boström är också en framstående specialist som uppskattas och lovordas av patienterna.

– Boström gav mig storartad vård och därigenom gav han mig livet tillbaka. Under min sjukdomstid som varade i nästan tre år var han den första läkaren som bemötte mig empatiskt som patient och lyssnade på mig. Jag är evigt tacksam för den vård jag fick av Peter Boström och personalen på avdelningen för urologi vid ÅUCS, berättar en patient.

Årets cancerskötare har gedigen erfarenhet och ett empatiskt sätt att ta sig an arbetet

Sjukskötaren Sirpa Janttonen arbetar som gynekologisk cancersjukskötare vid Kuopio universitetssjukhus. Hon har omfattande erfarenhet av att vårda gynekologiska cancerpatienter.

Janttonen har arbetat som sjukskötare vid Kuopio universitetssjukhus sedan år 2000, först på kvinnoavdelningen och sedan år 2021 som gynekologisk cancersjukskötare. Hon är en pionjär inom vården av gynekologiska cancersjukdomar och utsågs för två år sedan till posten som cancersjukskötare vid kompetenscentret för gynekologi.

Hennes arbetsbeskrivning är mycket mångsidig och omfattar bland annat  att agera som kontaktperson mellan olika centralsjukhus i fråga om patienternas fortsatta behandlingar, arbeta med tvärvetenskaplig cancermeeting-verksamhet, samt hålla kontakten med patienterna och ge dem vårdanvisningar.

Sirpa Janttonen har enligt sina kolleger ett patientinriktat och helhetsbetonat arbetssätt – med en god portion humor. Hon beaktar patientens situation som helhet och tar också hänsyn till patientens anhöriga. Som cancerskötare har hon lovordats för sitt arbete både av patienterna och av kollegerna. Det är enkelt att komma i kontakt med henne och hon letar aktivt efter information och lösningar.

– I mitt arbete är människan, bemötandet och växelverkan det viktigaste. Jag försöker finnas nära i människornas allra svagaste stunder då de känner sig som mest sårbara, säger Janttonen.

Utmärkelser kring Cancerstiftelsens 75-årsjubileum

Cancerstiftelsen delade också ut andra viktiga utmärkelser:

Niilo Voipios pris har delats ut till professor Arto Mannermaa från Östra Finlands universitet. Mannermaa har gjort en framgångsrik vetenskaplig karriär som forskare av bröstcancerns ärftlighet. Han har hittat flera genmutationer som ökar risken för ärftlig bröstcancer. Dessa upptäckter har haft avsevärd vetenskaplig påverkan och betydelse även vid förebyggande och screening samt behandling av bröstcancer. Prissumman är 10 000 euro.

Professor Sakari Mustakallios hederspris har delats ut till professor Olli Carpén. Priset ges till en särskilt framstående forskare vars forskningsarbete har haft en avgörande betydelse för cancerdiagnostik eller behandlingspraxis. Prissumman är 20 000 euro och priset delas ut vart tredje år. Detta pris delas ut för första gången i år då Cancerstiftelsen fyller 75 år.

Professor Sakari Mustakallios avhandlingspris har delats ut till medicine doktor Olli Dufva. Syftet med avhandlingspriset är att ge ett erkännande till en forskare som har disputerat inom området cancerforskning och vars avhandlingsforskning på ett betydande sätt har ökat kunskapen om cancerdiagnostik eller cancerbehandlingar.

Storleken på priset är 10 000 euro. Priset kan delas ut vartannat år.

Cancerstiftelsens Festkommitté har utsett mottagaren av 2023 års stipendium. Den prisbelönta är seniorforskare Jarmo Ritari (Finlands Röda Kors, Blodtjänsten) för hans forskningsprojekt ”Allogeeniseen kantasolusiirtoon liittyvien lisätautien ennakointi luovuttajien ja potilaiden genomisen yhteensopivuuden avulla”. I detta projekt undersöks möjligheterna att optimera stamcellstransplantationer, som används vid behandling av leukemi och lymfom, det vill säga elakartade former av blod- och benmärgscancer. Detta ettåriga stipendium uppgår till 24 000 euro.

Text: Cancerstiftelsen