Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 7.8.2023 10.43

Begäran om utlåtande från Varha och Åbo stad om fortsatt STEA-understöd senast 31.8

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde och Åbo stad lämnar utlåtande för ansökan om STEA understöd på begäran. Samarbetsavtal som upprättats med organisationer stödjer verksamhet som främjar välbefinnande, hälsa, säkerhet och inkludering av befolkningen i Egentliga Finland.

Två personer sitter vid havet. De ser ut mot havet. Ett stort kryssningsfartyg kan ses framför.

Foto: Åbo stad, Arto Takala

Vänligen notera att man inte behöver skicka utlåtande eller intentionsavtal om allmänt samarbete såsom medlemskap i styrgruppen eller om nätverksarbete till STEA.

Begäran om utlåtande till Egentliga Finlands välfärdsområde

Begäran om utlåtande om fortsatt understöd ställda till Egentliga Finlands välfärdsområde bör skickas senast 31.8 per e-post till Egentliga Finlands välfärdsområdes registratur:

 • kirjaamo@varha.fi eller
 • till postadressen: Egentliga Finlands välfärdsområde registratur, PB 52, 20521 Åbo. Besöksadress: Kinakvarngatan 4–8, ÅUCS U-sjukhus (ingång 3A), del B, 4. vån, 20520 Åbo.

Som rubrik på e-posten eller kuvertet bör skrivas Begäran om STEA-utlåtande.

Begäran om utlåtande till Åbo stad

Begäran om utlåtande om fortsatt understöd ställda till Åbo stad bör skickas senast 31.8 per e-post till Åbo stads registratur:

 • turun.kaupunki@turku.fi eller
 • till postadressen: Åbo stad registratur, PB 355, 20101 Åbo. Besöksadress: Puolalagatan 5, 20100 Åbo.

Som rubrik på e-posten eller kuvertet bör skrivas Begäran om STEA-utlåtande.

Anvisningar

Till begäran om utlåtande bifogas en preliminär projektplan som visar:

 • Namnet på verksamheten eller projektet
 • Varför behövs verksamheten eller projektet, hur skiljer den sig från annan motsvarande verksamhet?
 • Målgrupp
 • Målsättningar
 • Genomförande
 • Projektets längd
 • Samarbetsparter

I begäran om utlåtande bes det beskrivas:

 • Hur aktiviteten skiljer sig från den kommersiella aktiviteten som redan erbjuds?
 • På vilket sätt kompletterar verksamheten samma eller liknande verksamhet inom den offentliga sektorn?
 • Hurdant samarbete önskas med den offentliga sektorn?
 • Samarbetsenhet i Egentliga Finlands välfärdsområde eller Åbo stad: Personer som projektet har diskuterats med?

Vänligen bifoga kontaktinformationen dit utlåtandet bör levereras.

Egentliga Finlands välfärdsområde och Åbo stad går igenom begäran om utlåtande tillsammans. Begäran om utlåtande som har anlänt efter utgången av ansökningsperioderna tas inte i beaktande.

Ytterligare information:

Sakkunnig inom organisationssamarbete för Egentliga Finlands välfärdsområde Anri Niskala
tel. 050 521 3044, anri.niskala@varha.fi

Utvecklingschef inom främjande av välbefinnande och hälsa för Åbo stad Maarit Luukkaa
tel. 0500 825 532, maarit.luukkaa@turku.fi