Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.11.2022 14.49

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på 23.11.2022

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 23.11.2022.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att servicesedlar införs i Egentliga Finlands välfärdsområde år 2023 i följande tjänster:

  • Hemvård
  • Dosdispenseringstjänst
  • Servicesedel för stöd för närståendevård
  • Städservice
  • Serviceboende med heldygnsomsorg
  • Gemenskapsboende

Välfärdsområdesstyrelsen förutsätter utöver de ändringsförslag som lades fram vid sammanträdet att alternativa modeller att genomföra servicesedeln för gemenskapsboende samt en utredning som berör servicesedlar för personlig assistans bereds senast före 1.3.2023.

Värden på servicesedlarna är enhetliga i hela välfärdsområdet och kundens självriskandelar definieras på enhetliga grunder. Klienten har alltid möjlighet att tacka nej till en servicesedel och hen kan styras till välfärdsområdets egen serviceproduktion eller till tjänster som ordnas som köpt tjänst. I de nuvarande klientrelationerna följs det övergångsperioder som varierar mellan 1.2–1.12.2023. Övergångsperioderna har presenterats i föredragningslistan för sammanträdet (på finska).

De övriga ärendena på föredragningslistan godkändes enligt förslaget. Föredragningslistan för välfärdsområdesstyrelsen finns att läsa offentligt i sin helhet på adressen: Esityslistahaku (tweb.fi).

Därtill diskuterade välfärdsområdesstyrelsen om att organisationernas fritids- och hobbyverksamhet fortsätter på nuvarande sätt efter årsskiftet i de lokaler som överförs från kommunerna till välfärdsområdet.

Därtill diskuterade välfärdsområdesstyrelsen välfärdsområdets budget för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024–2025. Välfärdsområdesstyrelsen behandlar ärendet vid sitt nästa sammanträde. Välfärdsområdesstyrelsens nästa sammanträde är 29.11.2022. Föredragningslistan för sammanträdet publiceras i den ovannämnda webbtjänsten. Protokollen för sammanträdena publiceras på samma adress efter att de undertecknats.