Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.4.2023 16.43

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde 18.4.2023

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen preciserade anvisningarna om lagstadgade ledigheter inom närståendevården och diskuterade tidsschemat för sammanträden.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade de anvisningar om lagstadgade ledigheter för närståendevårare som tjänsten Oima förutsätter. Till övriga delar godkändes anvisningarna enligt förslaget, och enligt ändringsförslaget då det betalas arvoden till avlösare börjar en ny period för en lagstadgad ledighet efter att åtta timmar har fyllts. Således preciserade man tidpunkten då en ny period inleds.

Välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 2.5.2023 ställs in på grund av välfärdsområdesstyrelsens seminarieresa. Det diskuterades även den rätta placeringen av sammanträdesdagarna. På måndagarna har riksdagsledamöterna en ledig dag, men största delen av medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen är med i politiska organ i kommunerna. Det beslöts att fortsätta diskussionen om tidsschemat för sammanträden.

Saku Nikkanen som valdes till riksdagsledamot kompletterade sin begäran om avsked. Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att Saku Nikkanen beviljas avsked utöver uppgiften som medlem i välfärdsområdesstyrelsen även från uppgifterna som medlem i sektionen för främjande av välfärd och hälsa samt som ersättare i sektionen för organisering. Välfärdsområdesfullmäktige bes att välja nya medlemmar i stället för Nikkanen.

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt förslagen