Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 27.9.2023 14.26

Bidrag av Egentliga Finlands välfärdsområde för år 2024

Nyckelord:

Organisationer kan ansöka om Varhas verksamhets- och partnerskapsbidrag för år 2024. Ansökan om bidrag öppnas på söndag den 1 oktober 2023 kl. 9.00 och den stängs på tisdag den 31 oktober kl. 16.00.

Sateenkaarivärein maalatut kädet

Välfärdsområdet kan bistå organisationer, vars verksamhet stöder eller kompletterar välfärdsområdets lagstadgade uppdrag, det vill säga social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster. Bidragsprinciperna för verksamhets- och partnerskapsbidrag är sammanfallande. Ansökan om verksamhetsbidrag äger rum en gång per år. Ansökan om partnerskapsbidrag pågår kontinuerligt.

Bidrag beviljas inom ramen för det anslag som ska fastställas i välfärdsområdets budget i december.

Varhas team för organisationssamarbete arrangerar assistanskliniker som är öppna för alla. Datumen och Teams-länkarna finns på adressen varha.fi/jarjestoyhteistyo. På klinikerna berättas det allmänt om bidragsprinciperna och frågor besvaras.

Om organisationen inte kan använda webropol-blanketten, kan den begära en word-blankett som kan fyllas i elektroniskt eller en blankett som kan fyllas i och som tillställs per post. Sektionen för främjande av välfärd och hälsa beslutar om bidrag i slutet av år 2023. Protokollsutdrag och beslut sänds till de sökande för kännedom efter sammanträdet.