Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.8.2023 16.08

Cirka 19 000 anställda vid Varha får löneförhöjning från justeringspotten vid löneutbetalningen i augusti

Nyckelord:

Cirka 19 000 anställda vid Varha kommer att få löneförhöjning från den lokala justeringspotten i samband med löneutbetalningen den sista augusti. Förhöjningen betalas retroaktivt från juni. Korrigeringar kommer också att göras vid löneutbetalningen i september.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Arbetsgivaren och personalorganisationerna har i juni 2023 kommit överens om användningen av den lokala justeringspotten i SH-avtalet och det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA).

Information om eventuell löneförhöjning ges av den närmaste chefen

Informationen om lönebeloppet i augusti når inte alla samtidigt, utan cheferna informerar om det när de har tillgång till enhetens uppgifter. Lönespecifikationen för den lön som betalas ut den sista augusti finns i nätbanken senast måndagen den 28 augusti.

– Det är glädjande att många får löneförhöjning. I praktiken är det är dock komplicerat att personligen informera varje berörd anställd om förhöjningens belopp och därför dröjer det ett tag, berättar personaldirektör Noora Nordberg.

Cheferna får som bäst information om de förhandlade förhöjningarna per arbetsenhet.

– Vi gör vårt bästa för att alla som berörs av löneförhöjningen informeras av sin närmaste chef och för att utbetalningarna ska vara korrekta. Vi har också berett oss på att rätta till misstag, fortsätter Nordberg. 

Eventuella korrigeringar kommer att göras omgående vid löneutbetalningen i september.

Vem får löneförhöjning?

Löneförhöjningarna från den lokala justeringspotten är olika stora för olika arbetsuppgifter och gäller inte alla yrkesgrupper. Den lokala justeringspotten ska korrigera ogrundade löneskillnader och lokala missförhållanden i lönerna samt uppgiftsrelaterade löner inom sektorer med rekryteringsproblem. Med hjälp av den lokala justeringspotten har man också kunnat inleda samordningen dvs. harmoniseringen av lönerna. Det här arbetet kommer att fortsätta i olika etapper i samarbete mellan personalorganisationerna och arbetsgivaren.

– Vi förstår att det finns många förväntningar angående harmoniseringen, särskilt i fråga om uppgiftsrelaterade löner. Här måste jag efterlysa en aning tålamod, än är vi inte i mål. Vi har alltjämt löneskillnader, och dessa kommer vi att åtgärda systematiskt under de kommande åren, säger Nordberg.