Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 20.12.2023 08.00

Coronafallen minskar och influensaepidemin har börjat i Egentliga Finland

Nyckelord:

Coronasituationen håller gradvis på att lätta inför julen. Höstens epidemivåg var häftig och kulminerade i mitten av november under vecka 46, då nästan 300 fall av coronavirus upptäcktes under en vecka vid laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

En kvinna ligger i soffan och snyter sig.

Infektioner i andningsvägarna är vanliga. Influensa- och RSV-epidemier har börjat i Egentliga Finland. Det finns också fortfarande en hög nivå av coronavirus som cirkulerar, även om toppen av den orsakande vågen redan har passerat.

– Antalet coronafall har nu halverats och förra veckan (vecka 50) upptäcktes nästan 150 nya fall. Under de närmaste veckorna väntas antalet minska ytterligare men inte helt försvinna, säger infektionsläkare Harri Marttila vid ÅUCS.

Under hösten har coronafallen orsakat en betydande belastning på ÅUCS sjukhus och allmänmedicinska avdelningar men denna belastning håller nu på att avta. Endast enstaka coronapatienter har vårdats på intensivvårdsavdelningen under hösten och i de flesta fall var den egentliga orsaken till intensivvården något annat än en coronainfektion.

Förra veckan upptäcktes 70 nya fall av influensa A i ÅUCS kliniska mikrobiologiska laboratorium, medan endast enstaka fall av influensa B har upptäckts.

– Influensavirus av typ A (H1N1), som härstammar från svininfluensan 2009, är det dominerande viruset. I och med det ökade antalet virusdetektioner har behovet av sjukhusvård för patienter med influensa A också ökat sedan december, men sjukdomen är fortfarande en mindre börda för hälso- och sjukvården än den avtagande coronaepidemin, säger Marttila.

Sunt förnuft om du firar jul med förkylning

Det finns en ljusglimt: vaccinationer har just distribuerats i stor skala i hela Egentliga Finland, och andra sätt att bekämpa infektionen finns tillgängliga. Influensa och RSV förekommer på samma sätt som tidigare år.

– Det skedde en liten minskning av antalet nya sjukhusvårdade coronapatienter, även om det fortfarande finns många patienter på sjukhus. Det kommer att förekomma luftvägsinfektioner och coronavirus varje vinter, säger Mari Kanerva, överläkare vid ÅUCS sjukhushygien- och infektionsbekämpningsenheten.

Kanerva säger att man under influensasäsongen bör överväga att ställa in julbesöket helt och hållet, särskilt om man inte kan genomföra andra smittskyddsåtgärder som man lärt sig under influensasäsongen eller om det finns immunsupprimerade eller ovaccinerade personer bland gästerna.

– Istället för ett besök kan du kort säga hej och hålla dig på avstånd, eller om besöket ställs in är det en bra idé att hålla kontakten med dina nära och kära via telefon under julhelgen, säger Kanerva.

Så här kan vi förebygga influensa, RSV, coronavirus och andra luftvägsinfektioner:

  • Ta de rekommenderade vaccinationerna – det är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom.
  • Stanna hemma om du är sjuk – även i juletid.
  • Tvätta händerna, hosta och nys i ärmen – en god hygien är det bästa sättet att undvika luftvägsinfektioner.
  • Bedöm din egen risk, använd näs- munskydd om det behövs och håll avstånd.
  • Säkerställ en god ventilation.