Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 24.1.2023 14.10

Coronakoordinationsgruppen avslutade sin verksamhet efter stagnerad pandemisituation

Nyckelord:

Koordinationsgruppen för coronasituationen inom Egentliga Finland avslutade sin verksamhet. Tre sjukdomsepidemier rör sig ännu, men deras förekomst har minskat.

Texten lyder: Tillsammans mot corona. Färgglada bollar med ekollon.

Förekomsten av coronaviruset i Egentliga Finland har minskat märkbart. Förekomsten under de senaste 14 dagarna har varit 32 fall per 100 000 personer.

Ordföranden för coronakoordinationsgruppen Mikko Pietilä säger att: – Coronan har blivit en sjukdom i mängden. Viruset kan dock fortsättningsvis orsaka sjukdom som kräver sjukhusvård, men viruset hotar inte längre hela samhället.

Under måndagsmorgonen vårdades 9 personer med corona inom specialsjukvården och 4 personer inom välfärdscentralerna. För en del av patienterna var dock inte coronan den primära orsaken till sjukhusvården.

Ännu under decembermånad var dödsorsaker relaterade till corona, alltså dödsfall som inträffat inom 30 dagar från ett positivt coronatest, 53 stycken. Under hela pandemitiden har 635 dödsfall i Egentliga Finland kunnat knytas till coronaviruset. Medelåldern blad de avlidna har varit 82 år.
Coronapandemin slog till i Finland under våren 2020. Den högsta sjukdomsvågen inträffade under våren 2022. 

Specialläkare inom smittosamma sjukdomar Harri Marttila säger att: – Coronaviruset har under de tre senaste åren sedan orsakat en epidemivåg under vårvintern. Det är troligt att så även kommer att ske även detta år, men förmodligen kommer vågen att bli betydligt mindre än under förra året.
Även influensa och RS-virusepidemierna håller på att avta.

Marttila säger även att: –Toppen på A-influensaepidemin passerades under årsskiftet och toppen på RS-virusepidemin passerades kring trettondagen. Förekomster av B-influensa har hittills varit sällsynta. 

Pietilä påminner även: –Trots att man inom samhället har övergått till det normala, är bekämpandet av virussjukdomar ännu viktigt. Han tackar även koordinationsgruppen för att lyckats i sitt arbetet med att kontrollera coronapandemin, och avslutar med orden: -Pandemisituationen i Egentliga Finland var den svåraste näst efter Nyland. Fast vi var tvungna att fatta hårda beslut, strävade vi till att begränsa samhällsfunktionerna möjligast lite.