Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 25.3.2024 10.18

Reso

Datakommunikationsfel vid Reso hälsocentral

Nyckelord:

Ett datakommunikationsfel pågår i fastigheten för Reso hälsocentral sedan veckoslutet. Nätförbindelsen till hälsocentralen fungerar inte för närvarande, vilket innebär att bland annat patientdatasystemet inte går att använda. Patienter med brådskande vårdbehov kan ändå vårdas.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi informerar så fort situationen ändrar.

Vi beklagar den olägenhet som felet orsakar.

Obs.! Nätverksfelet är åtgärdat.