Hoppa till huvudinnehåll

Blogg Publicerad 8.11.2022 10.18

De första 10 veckorna – och de följande 10

Nyckelord:

Jag har nu varit i Egentliga Finlands välfärdsområde drygt tio veckor. Under hösten har jag fått möta beslutsfattare och tjänsteinnehavare i kommunerna, de som kommer att arbeta i Varha, företagare, representanter för företagarorganisationer, professorer, unga politiker och helt vanliga medborgare i mycket olika sammanhang.

Tarmo Martikainen.

Vi har haft många givande diskussioner. Det viktigaste temat har varit i alla möten, hur det går för oss och hur kommer vi att lyckas i denna förändring. Vi har prioriterat de åtgärder som helt konkret ska vidtas före årsskiftet.

Under de gångna höstveckorna har vi i beredningen av välfärdsområdet fått strategin färdig. Vår målsättning är att vara det vänligaste och effektivaste, akademiska välfärdsområde som de professionella uppskattar.

Vid sidan av vänligheten är effektivitet ett annat stort ärende som är centralt viktigt för och som vi bearbetar i vår blivande arbetsplats. Jag tror starkt på effektiva tjänster. Med detta menar jag att vi utreder först och beslutar att göra rätta, nyttiga saker med tanke på kunden och därefter funderar vi över, hur dessa tjänster produceras effektivt. Jag önskar att vi i framtiden kan vara vägvisare förutom i levande tvåspråkighet men också till exempel i tillgängliga och högkvalitativa tjänster för äldre.

Många stora ärenden har framskridit med ett språng i höst. Och det finns också mycket krav på arbetsbordet. Jag tycker att det är bra att säga högt att vår förändring kommer att ta flera år

Vår första uppgift är att säkerställa att kunderna har tillgång till våra tjänster, löneutbetalningen fungerar samt att vi får förmånerna och räkningarna betalda. De primära åtgärderna för oss nästa år är att utarbeta en servicestrategi, alltså vad och var man gör, att förbättra tillgång till personal samt att främja samordning av ict-system.

Även i alla andra områden i Finland står man inför något nytt. Vi tar oss över hinder som kommer emot oss med egna krafter, genom lösningar som är skräddarsydda för Egentliga Finland, och också genom att diskutera med andra områden.

De bästa stunderna i arbetsveckan har enligt min mening varit, när jag har haft möjligheten att gå och möta arbetskamrater där våra kunder är. När vi gör tillsammans, blir det här bra.

Vi träffas på kanalerna!

Tarmo Martikainen

Välfärdsområdesdirektör