Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 7.9.2023 14.49

De hjälper människor - tillsammans

Nyckelord:

Hälsovårdaren Anu Salin och socialhandledaren Päivi Lehtola är kundansvariga och arbetar i par på Salo hälsostation. I den modell för kundhandledning som i och med pilotprojektet har fått en stor spridning i välfärdsområdet och ett gott mottagande betraktas människan som en helhet – och man tittar inte på klockan under ett möte.

De kundansvariga Anu Salin och Päivi Lehtola utgör ett arbetspar med en socialhandledare och en hälsovårdare. Modellen med arbetspar har använts i Salo ända sedan början av pilotprojektet för kundhandledning inom programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland – i över ett år nu.

De kundansvariga är yrkespersoner som invånarna kan vända sig till antingen på eget initiativ eller för att de blivit hänvisade av en närstående eller en annan yrkesperson. Det viktiga under mötet är att man lyssnar på kunden och bemöter kunden som en människa.

Under det första mötet kartlägger man kundens situation som helhet. Tillsammans med kunden, helt på kundens villkor, går man igenom kundens hälsotillstånd, vardag, nätverk, hälso- och socialtjänster och andra tjänster samt egna resurser.

– Här i Salo gör vi också hembesök. Ibland har vardagen, det faktum att kunden ständigt skickas runt till olika instanser och behandlingen av underliggande sjukdomar tagit så mycket energi att kunden önskar hembesök. Även social fobi eller svårigheter att röra sig kan vara en orsak, berättar Lehtola.

– När man talar öppet i sin egen miljö kan det ibland också komma fram saker som visar sig vara grundorsaken till utmaningarna i vardagen, och när man får hjälp med dem börjar också andra saker att falla på plats.

Vingarna blir starkare med ledsagare

Kundens utmaningar i vardagen kan vara sådana att man redan under telefonsamtalet hittar rätt tjänster för kunden. Oftast är det ändå viktigt med ett lugnt möte ansikte mot ansikte. En enskild stor omvälvning, såsom en närståendes död, skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom eller stress, kan leda till handlingsförlamning som får vardagshjulet att sluta rulla. De flesta av Anu Salins och Päivi Lehtolas kunder behöver sektorsövergripande stöd och de egna resurserna är knappa.

– En person kan ha flera sjukdomar och ständigt behöva besöka olika mottagningar för att behandla dem, och prata med olika yrkespersoner. Till slut hittar personen inte längre själv vägen ut från den där djungeln. Den röda tråden saknas. Som yrkesverksam måste man få en ordentlig förståelse för kundens vardag och därför är det väsentligt i det här arbetet att skapa förtroende och att ge kunden tid, berättar Salin.

– Kunden fyller själv i en livskvalitetsindikator för sin nuvarande situation. När man har lyssnat på kunden och kommit vidare i diskussionerna och kartläggningen av lämpliga tjänster gör man tillsammans med kunden upp en hälso- eller vårdplan som hjälper kunden att klara av vardagen och stärka sig själv.

Ungefär hälften av kunderna är i arbetsför ålder och hälften har lämnat sina aktiva arbetsår bakom sig.

En enkel och personlig service- eller vårdväg får vingarna att bära

Om situationen är komplicerad och utmanande på många nivåer kan de kundansvariga med kundens tillstånd konsultera yrkespersoner inom olika branscher och söka efter de rätta lösningarna och tjänsterna för respektive vårdväg. Målet med vård- eller servicevägen är att kunden får smidiga tjänster som passar just honom eller henne i rätt tid.

– Vi har ett nära samarbete med tredje sektorn. Församlingarna och deras diakoniarbete, Marthorna, många organisationer och föreningar, närståendevårdens tjänster, Centret för samverkan, information och kamratstöd Syty och naturligtvis FPA är viktiga partner. Verksamhetsmodellen Arkeen voimaa, stadens rikliga utbud av kultur- och motionstjänster, bibliotekstjänsterna och många andra aktörer erbjuder också nytt och betydelsefullt innehåll i livet när man har fått hjälp med sina hälsorelaterade utmaningar till exempel genom rehabilitering, fysio- eller ergoterapi eller mentalvårdstjänster, berättar Päivi Lehtola.

Päivi Lehtola har 13 års erfarenhet som socialhandledare inom servicen för personer med funktionsnedsättning, så hennes egna nätverk i området är omfattande. Anu Salin hade i sin tur genast dykt upp i chefens tankar när man sökte efter en lämplig hälsovårdare för detta uppdrag.

– Ofta kommer man att tänka på en tjänst som skulle vara till hjälp för just denna person, men det är inte alltid man hittar en tjänst eller en lösning som passar kundens situation. Då är det ännu viktigare att man lyssnar på kunden och bara det är ofta betydelsefullt för kunden. Med jämna mellanrum har vi Teamsmöten med andra kundansvariga i Egentliga Finland. Dessutom är det viktigt att vi deltar i utbildningar som ordnas av olika aktörer, så att vi snabbt får information om nya företeelser.

Alla människor vill bli hörda och uppskattade. Det är kärnan i den kundansvarigas arbete: att vara en medmänniska och stödja samt hjälpa kunderna att hitta sina resurser. När viljan att få ordning på vardagen kommer självmant och kunden hittar hållpunkter genom meningsfull sysselsättning och aktiviteter som främjar välbefinnandet, får Salin och Lehtola uppskattning för sitt arbete som är svår att klä i ord.

Text: Heidi Pyhälahti, bild: Mikael Soininen Artiklarna (De hjälper människor - tillsammans och  Rondellideèr) publicerades ursprungligen i publikationen Kohti hyvinvointialuetta - Mot välfärdsområdet för Varhas personal. (På finska, s. 16 - 17.)